Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych oraz terminy załatwiania spraw (informacje PKW)
Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349).

1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8 października 2018 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego). Termin zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa 25 października 2018 r. Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.

2. Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 12 października 2018 r. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezłożenia wniosku przed pierwszym głosowaniem, upływa 26 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

3. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 19 października 2018 r. Oświadczenie należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w dniu głosowania tj. w dniu 21 października 2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00, pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

4. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 16 października 2018 r., a przed ponownym głosowaniem – w dniu 30 października 2018 r. Wniosek należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Informacja PKW (uprawnienia)2018-08-17 14:58 143.56 KB 
dokument Informacja PKW (terminy)2018-08-17 14:58 82.89 KB 
dokument Wniosek - pełnomocnictwo2018-08-17 14:58 104.94 KB 
dokument Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa2018-08-17 14:58 118.72 KB 

Ilość odsłon: 422
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej - Wojciech Hermeliński
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-08-17 14:58
Ostatnia zmiana: 2018-08-17 14:58
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-08-17 14:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator