LIII sesja RMZ
30 sierpnia 2018 r., godz. 10.00, sal konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z LI i LII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 202/2 o powierzchni 3973 m.kw.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. 3 Maja 81 B.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/447/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi".

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

Pkt 8. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 9. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 11. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie i porządek obrad2018-08-23 15:28 315.47 KB 

Ilość odsłon: 499
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-08-23 15:28
Ostatnia zmiana: 2018-08-23 15:28
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-08-23 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator