Budżet Miasta Zgierza - rok 2019
Zarządzenia i Uchwały wprowadzające zmiany do budżetu

SPRAWOZDANIA, INFORMACJE I WYKONANIE BUDŻETU:

Opinia RIO w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za 2019 r.

Sprawozdanie za 2019 rok


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta Zgierza za I półrocze 2019 r.

PLANY FINANSOWE:

Zarządzenie nr 51/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r.  w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2019.  
Zarządzenie nr 89/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie zmiany planu finansowego dochodów zadań własnych na rok 2019.

Zarządzenie nr 52/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2019

UCHWALENIE BUDŻETU:

OPINIA RIO - Uchwała Nr 1/27/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Zgierza.

Uchwała nr V/37/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2019.

Uchwała nr V/36/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej
oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Zgierza

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Zgierza na
2019 rok

WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Zarządzenie nr 317/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2019

Zarządzenie nr 318/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2019 rok

Załączniki do zarządzenie Nr 318/VII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2018 r. (załączniki w formacie .xls)

PROJEKT BUDŻETU:

Opinie RIO do poniższych projektów uchwał z 1 grudnia 2018 r.

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2019 z dnia 15.11.2018 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 z dnia 15.11.2018 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 887
Dokument wytworzył(a): Wydział Finansowo-Budżetowy
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2018-09-04 08:38
Ostatnia zmiana: 2020-06-01 09:56
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja opinii RIO

Rejestr zmian - (11)
Data: 2020-06-01 09:56Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja opinii RIO
Data: 2020-05-25 11:33Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Informacje dodatkowe
Data: 2020-04-03 15:21Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja sprawozdania
Data: 2019-10-22 16:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Data: 2019-08-30 14:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacja z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku.
Data: 2019-03-29 12:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja opisu.
Data: 2019-03-14 10:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2019-03-11 16:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzenia.
Data: 2019-02-08 11:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwał i zarządzeń.
Data: 2019-01-15 09:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2018-11-15 15:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja budżetu na 2019 rok.
Data: 2018-09-04 08:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator