Obwody głosowania - numery i granice (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza)
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Prezydent Miasta Zgierza podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyboru Prezydenta Miasta Zgierza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwód głosowania nr 1

Granica Obwodu: Tadeusza Boya-Żeleńskiego od nr 38 do nr 46 obie strony, ks. Jerzego Kowalczyka, Parzęczewska od nr 50 do nr 70 prawa strona i od nr 51 do nr 63 lewa strona, Leopolda Staffa od nr 38 do nr 48A prawa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna Filia nr 6, ul. Leopolda Staffa 26

Obwód głosowania nr 2
Granica Obwodu: Bazylijska od nr 39 do nr 41J lewa strona, Parzęczewska od nr 27 do nr 29C lewa strona i od nr 20 do nr 46/48 prawa strona, Bożenny Piotrowiczowej, ks. Stanisława Suchowolca
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Parzęczewska 46
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 3
Granica Obwodu: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nr 27 i 27A lewa strona, Kamienna od nr 2 do nr 38 prawa strona i od nr 1 do nr 37 lewa strona, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana od nr 4 do nr 10 prawa strona, Juliana Tuwima od nr 8 do nr 16 prawa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Bolesława Leśmiana 1
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 4
Granica Obwodu: Kamienna od nr 40 do nr 130 prawa strona i od nr 39 do nr 71 lewa strona, Bolesława Leśmiana nr 2, Juliana Tuwima nr 22 i 22A prawa strona oraz od nr 61 do nr 115 lewa strona, Stanisława Witkacego
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 6

Obwód głosowania nr 5
Granica Obwodu: Tadeusza Boya-Żeleńskiego nr 2 prawa strona i od nr 7 do nr 23 lewa strona, Leopolda Staffa od nr 1 do nr 18 obie strony, Juliana Tuwima od nr 24 do nr 28 prawa strona i nr 125 lewa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 4

Obwód głosowania nr 6
Granica Obwodu: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego od nr 24 do nr 32B prawa strona, Parzęczewska od nr 14 do nr 18 prawa strona i od nr 13 do nr 25 lewa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Parzęczewska 21

Obwód głosowania nr 7
Granica Obwodu: Tadeusza Boya-Żeleńskiego od nr 8 do nr 12 prawa strona i od nr 23A do nr 37 lewa strona, Jedlicka nr 30 prawa strona, Kamienna od nr 73 do nr 75/83 lewa strona, Leopolda Staffa od nr 20 do nr 36A obie strony
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Armii Krajowej, ul. Leopolda Staffa 26

Obwód głosowania nr 8
Granica Obwodu: Bazylijska od nr 1 do nr 38 obie strony i od nr 42 do nr 97 obie strony oraz nr 40 prawa strona, Romana Dmowskiego, Andrzeja Frycza – Modrzewskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego nr 22, 22B, i 46 prawa strona oraz nr 25 lewa strona, Gołębia od nr 8 do nr 48 prawa strona i od nr 17 do nr 53A lewa strona, Kątna, Kosynierów, Tadeusza Kościuszki od nr 2 do nr 20 prawa strona, Łęczycka od nr 27 do końca lewa strona, Cypriana Kamila Norwida, Obywatelska, Parzęczewska od nr 2 do nr 12 prawa strona i nr 9 lewa strona, Jana Pietrusińskiego, Mikołaja Reja, ks. Stanisława Staszica, Wąska, Wiatrakowa, Wspólna, Zawadzka
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Miejski Zespół Przychodni Rejonowych, ul. Łęczycka 24
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 9
Granica Obwodu: Ciosnowska od nr 2 do nr 72 prawa strona i od nr 1 do nr 71 lewa strona, Marii Konopnickiej, Łęczycka od nr 24 do końca prawa strona, Arkadiusza Musierowicza, Elizy Orzeszkowej, Piątkowska od nr 29 do nr 81 lewa strona, Poprzeczna, Bolesława Prusa, Lucjana Rydla, Wojska Polskiego
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Arkadiusza Musierowicza 2

Obwód głosowania nr 10
Granica Obwodu: 3 Maja od nr 2 do nr 4A prawa strona i od nr 1 do nr 5 lewa strona, Aleja Armii Krajowej, gen. Henryka Dąbrowskiego od nr 1 do nr 13 lewa strona, Długa od nr 2 do nr 12 prawa strona i od nr 1 do nr 11 lewa strona, Gołębia od nr 2 do nr 6 prawa strona i od nr 1 do nr 15 lewa strona, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 19 lewa strona, Krótka, Łęczycka od nr 2 do nr 22 prawa strona i od nr 1 do nr 25 lewa strona, Łódzka od nr 2 do nr 20 prawa strona i od nr 1 do nr 23 lewa strona, Piątkowska nr 26 i nr 28 prawa strona, Plac Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Piotra Skargi, Szeroka, Marka Szwarca, Targowa, Wróbla
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa, ul. Łódzka 5

Obwód głosowania nr 11
Granica Obwodu: Cegielniana, Hoża, Owsiana, Polna, Pszenna, Plac Targowy, Juliana Tuwima od nr 2 do nr 6 prawa strona i od nr 1 do nr 21 lewa strona, Zachodnia, Zbożowa, Żytnia
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Miejski Żłobek im. "Koziołka Matołka", ul. Juliana Tuwima 21
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 12
Granica Obwodu: Andrzeja, Karola, Malarska, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Józefa Mireckiego, Ogrodowa, Adolfa Pawińskiego, Piątkowska od nr 32 do nr 88 prawa strona, Stanisława Pieczyraka, Józefa Piłsudskiego od nr 2 do nr 32 prawa strona i od nr 1 do nr 11 lewa strona, Plac Stu Straconych, Północna, Władysława Reymonta, Władysława Rząba, Jerzego Wieczorka „Bohdana”, Stanisława Worcella
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Józefa Piłsudskiego 1
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 13
Granica Obwodu: 1 Maja od nr 2 do nr 8 prawa strona, Józefa Chełmońskiego, Bolesława Czerwieńskiego, Czerwona, Drewnowska, Graniczna, Stefana Jaracza, Mikołaja Kopernika, Janusza Korczaka, Marysińska, Obrońców Pokoju, Józefa Piłsudskiego od nr 34 do końca prawa strona i od nr 13 do końca lewa strona, Juliusza Słowackiego, Solna, Wandy Węgierskiej, Stanisława Wigury, kpt. Franciszka Żwirki
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Miejskie Przedszkole Nr 13 "Bajkowe Przedszkole", ul. Juliusza Słowackiego 8

Obwód głosowania nr 14
Granica Obwodu: 1 Maja od nr 10 do nr 16 prawa strona i od nr 1 do nr 9 lewa strona, Norberta Barlickiego, gen. Henryka Dąbrowskiego od nr 23 do nr 39 lewa strona, Stanisława Dubois od nr 2 do nr 24 prawa strona i od nr 1 do nr 27A lewa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stanisława Dubois 26

Obwód głosowania nr 15
Granica Obwodu: 1 Maja od nr 18 do nr 22 prawa strona i od nr 11 do nr 17 lewa strona, Długa od nr 77 do nr 85 lewa strona, ks. Szczepana Rembowskiego od nr 40 do nr 44 prawa strona i od nr 13 do nr 53 lewa strona, Romualda Mielczarskiego od nr 2 do nr 10 prawa strona i nr 1A lewa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, ul. ks. Szczepana Rembowskiego 29

Obwód głosowania nr 16
Granica Obwodu: Stefana Cezaka od nr 1 do nr 5 lewa strona, Stanisława Dubois od nr 26 do nr 52 prawa strona i od nr 29 do nr 49 lewa stron, Republikańska, Spółdzielcza
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Internat Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka (wejście od ul. ks. Szczepana Rembowskiego), ul. Długa 89/91

Obwód głosowania nr 17
Granica Obwodu: Długa od nr 66 do nr 68C prawa strona i od nr 89 do nr 109 lewa strona, ks. Szczepana Rembowskiego od nr 54 do końca prawa strona i od nr 55 do końca lewa strona, Spacerowa
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stanisława Dubois 26

Obwód głosowania nr 18

Granica Obwodu: 1 Maja od nr 21 do nr 25 lewa strona, Długa od nr 42 do nr 62 prawa strona i od nr 45 do nr 75 lewa strona, Romualda Mielczarskiego od nr 12 do nr 16 prawa strona i od nr 3 do nr 7 lewa strona, Plac Jana Kilińskiego od nr 5 do nr 11 obie strony, Emilii Plater, ks. Szczepana Rembowskiego od nr 12 do nr 38 prawa strona, gen. Władysława Sikorskiego
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 41
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 19
Granica Obwodu: 3 Maja od nr 30 do nr 60 prawa strona i od nr 39 do nr 81 lewa strona, Stefana Cezaka od nr 2 do nr 16 prawa strona i od nr 7 do nr 13 lewa strona, Kolejowa od nr 2 do nr 16 prawa strona i od nr 1 do nr 5 lewa strona, Stefanii Kuropatwińskiej, Romualda Mielczarskiego od nr 18 do nr 30 prawa strona i od nr 9 do nr 21 lewa strona, Orla, Marii Skłodowskiej – Curie, Wschodnia od nr 1 do nr 29 lewa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi, ul. 3 Maja 46A

Obwód głosowania nr 20
Granica Obwodu: 1 Maja od nr 30 do nr 44 prawa strona i od nr 27 do nr 39 lewa strona, 3 Maja od nr 6 do nr 28 prawa strona i od nr 7 do nr 37 lewa strona, Plac Jana Kilińskiego od nr 1 do nr 4 obie strony, Łódzka od nr 25 do nr 33 lewa strona, Gabriela Narutowicza od nr 16 do nr 30 prawa strona i od nr 23 do nr 35 lewa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 41
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 21

Granica Obwodu: 1 Maja od nr 24 do nr 28 prawa strona, gen. Henryka Dąbrowskiego od nr 2 do nr 22 prawa strona i od nr 15 do nr 21 lewa strona, Długa od nr 14 do nr 40 prawa strona i od nr 13 do nr 43A lewa strona, Plac Jana Kilińskiego od nr 12 do nr 19 obie strony, Łączna, Gabriela Narutowicza od nr 2 do nr 14 prawa strona i od nr 1 do nr 21 lewa strona, Parkowa, ks. Szczepana Rembowskiego od nr 2 do nr 10 prawa strona i od nr 1 do nr 11 lewa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Park Kulturowy Miasto Tkaczy, ul. ks. Szczepana Rembowskiego 1
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 22
Granica Obwodu: 1 Maja od nr 70 do nr 72 prawa strona i od nr 41 do nr 79 lewa strona, Czarna, Kolejowa od nr 18 do końca prawa stron i od nr 7 do końca lewa strona, Łódzka od nr 78 do nr 90 prawa strona i od nr 71 do nr 81 lewa strona, Powstańców Śląskich, Rudnicka od nr 2 do nr 21A obie strony, Wschodnia od nr 2 do nr 12 prawa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. 1 Maja 63
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 23
Granica Obwodu: 1 Maja od nr 46 do nr 58 prawa strona, Łąkowa, Łódzka od nr 22 do nr 76 prawa strona i od nr 35 do nr 69A lewa strona
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. 1 Maja 63 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 24
Granica Obwodu: Konstantynowska od nr 14 do nr 60 prawa strona i od nr 21 do nr 73 lewa strona, Koszarowa, Władysława Lisieckiego, Milenijna, gen. Kazimierza Pułaskiego, Rondo Sybiraków, Sokołowska od nr 2 do nr 8 prawa strona i od nr 1 do nr 19 lewa strona, Andrzeja Struga nr 6/8 prawa strona i od nr 1 do nr 15 lewa strona, Jana Śniechowskiego od nr 1 do nr 33 lewa strona, Romualda Traugutta, Stefana Żeromskiego
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Sokołowska 4

Obwód głosowania nr 25
Granica Obwodu: Chełmska nr 2 prawa strona i od nr 1 do nr 15 lewa strona, Fryderyka Chopina, Głogowa, Artura Grottgera, Iglasta, Lipowa, Lisia, Łódzka od nr 92 do końca prawa strona i od nr 83 do końca lewa strona, Malinowa, Myśliwska, Osiedlowa, Prosta, Rudnicka od nr 30 do nr 46 prawa strona i od nr 23 do nr 33 lewa strona, Rzemieślnicza, Sadowa, Sosnowa, Wiewiórcza, Zagajnikowa
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Starostwo Powiatowe w Zgierzu, ul. Sadowa 6A

Obwód głosowania nr 26
Granica Obwodu: Aleksandrowska od nr 2 do nr 44 prawa strona i od nr 5 do nr 59 lewa strona, Antoniewska, Henryka Barona, Barwnikowa, Benzantronowa, Boruty, Chemików, Bartosza Głowackiego, Energetyków, Jagiellońska, Kocidłowska, Kolorowa, Konstantynowska od nr 2 do nr 12 i od nr 62 do końca prawa strona oraz od nr 1 do nr 19 i od nr 75 do końca lewa strona, Kwasowa, Liściasta, Mała, Stanisława Moniuszki, Okręglik, Piaskowa, Sieradzka, Sokołowska nr 29 lewa strona, Jana Śniechowskiego od nr 2 do nr 24D prawa strona, Wiejska
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Niepokoja, ul. Łódzka 2

Obwód głosowania nr 27
Granica Obwodu: Aleksandrowska od nr 46 do końca prawa strona i od nr 61 do końca lewa strona, Aniołowska, Daleka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego od nr 2 do nr 20A prawa strona i od nr 1 do nr 23 lewa strona, Irysowa, Jaśminowa, Krogulec, Lawendowa, Waleriana Łukasińskiego, Miroszewska, Piaskowice, Pieńki, Leszka Rózgi, Skośna, Romana Skupińskiego, Stefana, Wiosny Ludów
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Wiosny Ludów 22

Obwód głosowania nr 28
Granica Obwodu: Czereśniowa, Dojazdowa, Michała Drzymały, Grotnicka, Jabłoniowa, Jedlicka od nr 60 do końca obie strony, Kalinowa, gen. Franciszka Kamińskiego, Kontrewers, Kręta, Kwiatowa, Marzeń, Stanisława Mikołajczyka, Miodowa, Czesława Niemena, Obrońców Warszawy, Ozorkowska od nr 77 do nr 105 lewa strona, Plonowa, Podmiejska, Pogodna, Macieja Rataja, Relaksowa, Rzepakowa, Supraska, św. Andrzeja Boboli, Świętojańska, Turystyczna, Wincentego Witosa, Zagrodowa, Zielona, Żniwna
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ozorkowska 68/70
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 29
Granica Obwodu: Bajkowa, Bursztynowa, Ciosnowska od nr 74 do końca prawa strona i od nr 73 do końca lewa strona, Diamentowa, Gorczańska, Grudzińska, Jaskrowa, Jasna, Jesienna, Kaczeńcowa, Karpacka, Konwaliowa, Krokusowa, Łanowa, Nowiny, Ogrodnicza, Ozorkowska od nr 2 do nr 128 prawa strona i od nr 1 do nr 75 lewa strona, Perłowa, Pierwiosnków, Podgórna, Podhalańska, Podleśna, Proboszczewice, Przyrodnicza, Radosna, Rolnicza, Romantyczna, Rozrywkowa, Różana, Rubinowa, Sasanek, Sianokosy, Srebrna, Sudecka, Szczęśliwa, Szafirowa, Szarotki, Tatrzańska, Warzywnicza, Wesoła, Wiosenna, Wycieczkowa, Zawilcowa, Złota
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Ozorkowska 68/70
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 30
Granica Obwodu: Boczna, Wandy Chotomskiej, Cmentarna, Dolna, Adolfa Dygasińskiego, Poli Gojawiczyńskiej, Witolda Gombrowicza, Władysława Grabskiego, Rondo im. Lecha Kaczyńskiego, Jana Kasprowicza, Józefa Korzeniowskiego „Conrada”, Wojciecha i Juliusza Kossaków, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Miry Kubasińskiej, Marii Kuncewiczowej, gen. Stanisława Maczka, Jacka Malczewskiego, Malinka, Morenowa, Zofii Nałkowskiej, Władysława Orkana, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej, Piątkowska od nr 90 do końca prawa strona i od nr 83 do końca lewa strona, Kazimierza Przerwy – Tetmajera, Stanisława Przybyszewskiego, Marii Rodziewiczówny, Magdaleny Samozwaniec, Trojańska, ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Gabrieli Zapolskiej
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Józefa Piłsudskiego 1
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 31
Granica Obwodu: Bednarska, Budowlana, Ciesielska, Drukarska, Inżynierska, Krawiecka, Młynarska, Murarska, Przygraniczna od nr 46 do końca prawa strona, Robotnicza, Rymarska, Stolarska, Sukiennicza, Szkudlarska, Urzędnicza, Wczasowa, Wilamowska, Włókiennicza, Wypoczynkowa, Zduńska
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szczawińska 2
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 32
Granica Obwodu: Dziewiarska, Dzika, Farbiarska, Ludowa od nr 28 do nr 42 prawa strona i od nr 27 do nr 85 lewa strona, Nowa, Odzieżowa, Przemysłowa, Przygraniczna od nr 12 do nr 44 prawa strona i od nr 19 do nr 43 lewa strona, Tkacka, Zacisze
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szczawińska 2
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 33
Granica Obwodu: Stanisława Fijałkowskiego, Plac Jerzego Godlewskiego, ks. Hugona Kołłątaja, Stanisława Kunickiego, Lotnicza, Ludowa od nr 2 do nr 26 prawa strona i od nr 1 do nr 25 lewa strona, Włodzimierza Majakowskiego, Niciarniana, Nowy Świat, Michała Ossowskiego, Stefana Pogonowskiego, Wincentego Pola, Przędzalniana, Przygraniczna od nr 2 do nr 10C prawa strona i od nr 1 do nr 9 lewa strona, Henryka Sienkiewicza, Szczawińska, Jana Świercza, Henryka Wieniawskiego
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Michała Ossowskiego 26
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 34
Granica Obwodu: Adama Asnyka, Piotra Bardowskiego, Stanisława Bilskiego, Działkowa, Marcina Kasprzaka, Nadrzeczna, Promienistych, Przedwiośnie, Rajmunda Rembielińskiego, Stępowizna, Szarych Szeregów, Zegrzanki
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. Michała Ossowskiego 26

Obwód głosowania nr 35
Granica Obwodu: gen. Józefa Bema, Władysława Broniewskiego, Cała, Cicha, Stefana Czarnieckiego, Długa od nr 70 do końca prawa strona i od nr 111 do końca lewa strona, Stanisława Dubois od nr 60 do końca prawa strona i od nr 51 do końca lewa strona, Gospodarcza, Ignacego Hordliczki, Jeża, Jana Karłowicza, Kazimierza Wielkiego, Jana Kochanowskiego, bł. Królowej Jadwigi, Joachima Lelewela, Bolesława Limanowskiego, Zygmunta Lorentza, Na Skarpie, Zygmunta Sierakowskiego, Walecznych, Heleny Wiewiórskiej, Władysława Jagiełły, Jana Onufrego Zagłoby, Zawiszy Czarnego
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka (wejście od ul. Stefana Cezaka), ul. Długa 89/91
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 36
Granica Obwodu: Agrestowa, Akacjowa, Błotna, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Bukowa, Chełmska od nr 4 do końca prawa strona i od nr 25 do końca lewa strona, Dębowa, Grabowa, Grunwaldzka, Grzybowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołobrzeska, Koralowa, Krzywa, Lecznicza, Leszczynowa, Leśna, Letnia, Łagiewnicka, Młodzieżowa, Modrzewiowa, Mokra, Niecała, Olszowa, Orzechowa, Owocowa, Pomorska, Porzeczkowa, Poziomkowa, Skwarna, Słoneczna, Sucha, Świerkowa, Topolowa, Twarda, Urocza, Wiązowa, Wierzbowa, Wiśniowa, Wodna, Stanisława Wyspiańskiego, Zagadkowa, Zakręt
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowe, ul. Chełmska 42/42A
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Obwód głosowania nr 37
Granica Obwodu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu ul. Parzęczewska 35

Obwód głosowania nr 38
Granica Obwodu: Centrum Medyczne Boruta Sp. z o. o. w Zgierzu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Centrum Medyczne Boruta Sp. z o. o. w Zgierzu ul. Andrzeja Struga 2-4

Obwód głosowania nr 39
Granica Obwodu: Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Pomocy Rodzinie "CARE" sp. z o. o. w Zgierzu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Europejskie Centrum Opieki Medycznej i Pomocy Rodzinie "CARE" sp. z o. o. w Zgierzu ul. Stanisława Dubois 17

Obwód głosowania nr 40
Granica Obwodu: Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej w Zgierzu ul. Chełmska 16/18

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 2) całkowitej niezdolności do pracy, 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 2) całkowitej niezdolności do pracy, 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji, 4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Zgierza najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Prezydent Miasta Zgierza
(-) Przemysław Staniszewski

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Obwieszczenie - obwody głosowania2018-09-12 15:32 363.93 KB 

Ilość odsłon: 833
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-09-12 15:32
Ostatnia zmiana: 2018-09-12 15:32
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-09-12 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator