Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II)
Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w mieście Zgierz obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Łodzi II informuje, co następuje:

§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać  dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27.09.2018 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (pok. 205) do niżej wymienionych komisji wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 8, w liczbie 1,  
- Nr 16, w liczbie 1,  
- Nr 25, w liczbie 1,  
ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
- Nr 1, w liczbie 1,
- Nr 3, w liczbie 1,
- Nr 4, w liczbie 2,
- Nr 5, w liczbie 3,
- Nr 6, w liczbie 1,
- Nr 7, w liczbie 1,
- Nr 8, w liczbie 2,
- Nr 9, w liczbie 2,
- Nr 10, w liczbie 1,
- Nr 12, w liczbie 2,
- Nr 13, w liczbie 4,
- Nr 14, w liczbie 1,
- Nr 15, w liczbie 2,
- Nr 16, w liczbie 2,
- Nr 18, w liczbie 2,
- Nr 19, w liczbie 3,
- Nr 20, w liczbie 3,
- Nr 21, w liczbie 4,
- Nr 22, w liczbie 3,
- Nr 23, w liczbie 3,
- Nr 24, w liczbie 1,
- Nr 25, w liczbie 1,
- Nr 26, w liczbie 2,
- Nr 27, w liczbie 3,
- Nr 29, w liczbie 2,
- Nr 30, w liczbie 2,
- Nr 31, w liczbie 1,
- Nr 32, w liczbie 2,
- Nr 33, w liczbie 3,
- Nr 34, w liczbie 1,
- Nr 35, w liczbie 2,
- Nr 36, w liczbie 2.

§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 28.09.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (pok. 114).

§ 3
W dniu 27.09.2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (pok. 218) odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
- Nr 1
- Nr 2
- Nr 3
- Nr 4
- Nr 5
- Nr 10
- Nr 18
- Nr 19
- Nr 20
- Nr 21
- Nr 22
- Nr 23
- Nr 28
- Nr 29
- Nr 37
- Nr 38
- Nr 39

§ 4
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy w Łodzi II
Katarzyna Marat

Ilość odsłon: 418
Dokument wytworzył(a): Komisarz Wyborczy w Łodzi II Katarzyna Marat
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-09-25 21:04
Ostatnia zmiana: 2018-09-25 21:04
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-09-25 21:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator