Określenie zasad i sposobu losowania numerów list kandydatów na radnych (Uchwała MKW)
Uchwała Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu z dnia 27 września 2018 roku w sprawie określenia zasad i sposobu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Miejska Komisja Wyborcza w Zgierzu przyznaje zarejestrowanym w wyborach do Rady Miasta Zgierza listom kandydatów komitetów wyborczych nie spełniających żadnego z warunków wymienionych w art. 409 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.) numery dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych:
1) w więcej niż w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 § 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.);
2) w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 § 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.).

Losowanie numerów list kandydatów odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II16, sala 110.

Losowanie będzie przeprowadzone w następujący sposób:
a) w pierwszej kolejności zostaną przyznane, w drodze losowania, numery dla zarejestrowanych list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w więcej niż jednym okręgu wyborczym. Dwa szklane i przezroczyste pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu. Do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zaklejonych kopert zawierających kartki z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów. Do drugiego pojemnika zostaną włożone zaklejone koperty z kartkami zawierającymi nazwy komitetów  wyborczych. Czynności dokona Miejska Komisja Wyborcza w Zgierzu. Najpierw wylosuje numer dla listy, a następnie nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu wyborczego będą odczytane. Wyjęte z kopert kartki będą łączone i zszywane. Stanowić one będą dokumentację losowania;
b) w drugiej kolejności zostaną przyznane odpowiednio, w drodze losowania, numery listom kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych tylko w jednym okręgu wyborczym.

Z przeprowadzonych losowań zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach, list kandydatów niezwłocznie podana do wiadomości publicznej i przekazana do Komisarza Wyborczego w Łodzi.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Uchwała MKW2018-09-27 15:26 440.96 KB 

Ilość odsłon: 412
Dokument wytworzył(a): Miejska Komisja Wyborcza w Zgierzu
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-09-27 15:26
Ostatnia zmiana: 2018-09-27 15:26
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-09-27 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator