LV sesja RMZ
8 listopada 2018 r., godz. 10.00, sal konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Projekty uchwał

Porządek obrad sesji:


Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z LIV sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawach:

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn.: ”Ławka Niepodległości dla samorządów” w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Zgierza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
wstąpienia w skład Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
określenia zasad obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Gminy Miasta Zgierz.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Pkt 8. porządku obrad
Analiza oświadczeń majątkowych radnych oraz osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi.

Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Podsumowanie pracy Rady Miasta Zgierza oraz komisji Rady Miasta Zgierza w kadencji 2014- 2018.
- Komisja Statutowo - Prawna
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
- Komisja Budżetu i Finansów
- Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 563
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-10-31 11:20
Ostatnia zmiana: 2018-11-08 10:00
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja sprawozdań.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2018-11-08 10:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdań.
Data: 2018-11-07 16:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdań.
Data: 2018-11-07 10:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdania Komisji.
Data: 2018-10-31 11:20Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza.
separator