Wpis do rejestru wyborców obywateli UE niebędących obywatelami polskimi - do dnia 9 kwietnia 2009 r.

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA ZGIERZA

 W związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborami do Parlamentu Europejskiego, działając na podstawie art. 11 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że:

obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze miasta Zgierza i posiadający prawo wybierania, którzy chcą uczestniczyć w wyborach mogą składać wnioski o dopisanie do stałego rejestru wyborców w części B do dnia 9 kwietnia 2009 r.

Wnioski o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B oraz wzór pisemnej deklaracji zawierającej informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi można pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16 - pok. 004 (parter) lub skorzystać z poniższych załączników.

Informacje w sprawach rejestru wyborców można uzyskać pod numerami telefonów: 042 714 31 30 lub 042 714 31 31.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Ilość odsłon: 2174
Dokument wytworzył(a): Państwowa Komisja Wyborcza, Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-02-19 12:28
Ostatnia zmiana: 2009-03-27 10:09
Zakres ostatniej zmiany: Wprowadzenie informacji Prezydenta Miasta.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2009-03-27 10:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie informacji Prezydenta Miasta.
Data: 2009-03-05 15:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie deklaracji do pobrania.
Data: 2009-02-20 10:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie wniosków do pobrania.
Data: 2009-02-19 12:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator