Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXII sesji RMZ
26 lutego 2009 r., Urząd Miasta Zgierza, sala 114, godz. 9.00

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2008.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/301/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, zmienionej uchwałą Nr XLV/468/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/301/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2001 roku     w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

  Projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Spółka z o.o.

  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych.

  Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/234/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wykonywanych przez Powiat Zgierski.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 9. Informacja na temat pracy jednostek pomocniczych miasta Zgierza.
 10. Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Zgierza.
 11. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XXV/217/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących zagospodarowania obszaru Parku Miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 13. Zapytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok


Ilość odsłon: 1375
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Paweł Stankowski
Data publikacji: 2009-02-20 13:55
Ostatnia zmiana: 2009-02-23 12:52
Zakres ostatniej zmiany: Zmieniono godz. rozpoczęcia sesji RMZ.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2009-02-23 12:52Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Zmieniono godz. rozpoczęcia sesji RMZ.
Data: 2009-02-20 13:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator