II nadzwyczajna sesja RMZ - 03.12.2018 r.
3 grudnia 2018 r. – poniedziałek, godz. 11.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II16
sesja zwołana zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432)

eSesja (porządek i projekty uchwał)

Porządek obrad:
 1.  Otwarcie sesji.
 2.  Uwagi do porządku obrad.
 3.  Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2018 w zakresie zadań własnych,
  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2034,
  c) przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad sesji.


*************

Relacje on-line z sesji Rady Miasta Zgierza VIII Kadencji

Prezydent Miasta Zgierza informuje, że na podst. art. 20 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   obrady Rady Miasta Zgierza są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja on-line dostępna na kanale youtube - Urząd Miasta Zgierza
Nagrania obrad udostępniane są:
- w Biuletynie Informacji Publicznej - www.umz.zgierz.pl/bip
- na stronie internetowej miasta Zgierza - www.miasto.zgierz.pl
Szczegółowe informacje dot. ochrony prywatności realizowane przez Prezydenta Miasta Zgierza znajdują się na stronie podmiotowej BIP.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie na II sesję RMZ2018-11-30 11:34 78.1 KB 

Ilość odsłon: 451
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2018-11-30 11:34
Ostatnia zmiana: 2018-11-30 11:34
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2018-11-30 11:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator