Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w szkołach podstawowych
Kandydatów do klasy I publicznej szkoły podstawowej, zamieszkałych w jej obwodzie przyjmuje się jedynie na podstawie zgłoszenia złożonego przez rodziców w sekretariacie szkoły.
Sieć szkół  i ich obwody (spis ulic) reguluje Uchwała Nr XXXII/412/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz do nowego ustroju szkolnego.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Prezydent Miasta Zgierza określił terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz (zarządzenie Nr 55/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.01.2019 r.)
Rada Miasta Zgierza określiła kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz
(uchwała Nr XXX/370/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31.01.2017 r.).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych w szkołach podstawowych powadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2019/2020


Ilość odsłon: 521
Dokument wytworzył(a): Wydział Edukacji i Młodzieży
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-02-01 12:19
Ostatnia zmiana: 2019-03-15 08:45
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja

Rejestr zmian - (2)
Data: 2019-03-15 08:45Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2019-02-01 12:22Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
Data: 2019-02-01 12:19Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator