Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz (debata z udziałem mieszkańców)
Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta Zgierza do dnia 31 maja 2020 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Miasta Zgierza Raportu o stanie gminy.

Sesja na której przedstawiony zostanie Raport zaplanowana została na dzień 28 maja 2020 r.

Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Prezydenta Miasta Zgierza w roku 2019, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał RMZ i budżetu obywatelskiego.

Rada Miasta Zgierza będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi. Sesja ta planowana jest na dzień 25 czerwca 2020 r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 50 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza .

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza składać należy najpóźniej do dnia 27 maja 2020 r. do godz. 16.00 (Urząd Miasta Zgierza pok. 109).

Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
/-/ Grzegorz Leśniewicz

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wzór zgłoszenia2020-05-08 14:38 282.49 KB 
dokument Pismo Przewodniczącego RMZ2020-05-08 14:38 243.41 KB 

Ilość odsłon: 541
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ - Grzegorz Leśniewicz
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-05-06 16:06
Ostatnia zmiana: 2020-06-02 13:59
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja raportu

Rejestr zmian - (5)
Data: 2020-06-02 13:59Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja raportu
Data: 2020-05-08 14:38Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Usunięcie załącznika i ponowna publikacja raportu
Data: 2019-05-31 13:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie załącznika i ponowna publikacja raportu.
Data: 2019-05-31 13:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Raportu.
Data: 2019-05-07 17:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie podpisu i formularza zgłoszenia.
Data: 2019-05-06 16:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator