Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zgierza o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" dla miasta Zgierza
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730) Prezydent Miasta Zgierza zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta Zgierza uchwały Nr VIII/81/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" dla miasta Zgierza.

Podjęcie przez Radę Miasta Zgierza uchwały w powyższym zakresie - uruchamia procedurę sporządzenia przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w której określone zostaną zasady i warunki zagospodarowania przestrzeni publicznej w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.

Niniejszym Prezydent Miasta Zgierza zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania postulatów dotyczących estetyzacji przestrzeni miejskiej w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Propozycje w przedmiotowym zakresie można przekazywać w terminie do dnia 31 maja 2019 r.:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Zgierza, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: skotecka@umz.zgierz.pl - bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Ogłoszenie Prezydenta2019-05-06 16:34 193.34 KB 

Ilość odsłon: 459
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2019-05-06 16:34
Ostatnia zmiana: 2019-05-06 16:41
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie tekstu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2019-05-06 16:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2019-05-06 16:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator