Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXIV sesji RMZ

30 kwietnia 2009 r., Urząd Miasta Zgierza, sala 114, godz. 9.00

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia  Katarzyny Kupis-Wojciechowskiej w skład Rady Miasta Zgierza. 
 3. Złożenie ślubowania przez radną.
 4. Uroczystość wręczenia nagród laureatom i uczestnikom XV Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
 5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 7. Zapytania mieszkańców.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2008 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmian w składach komisji Rady Miasta Zgierza  (projekt z dnia 20 kwietnia 2009 r.),


  b) zmian w składach komisji Rady Miasta Zgierza (projekt z dnia 21 kwietnia 2009 r.),


  c) upamiętnienia dwudziestej rocznicy wolnych wyborów w 1989 roku,


  d) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań administracji rządowej z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie miasta Zgierza,


  e) przyjęcia regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Zgierza oraz zapewnienia im opieki,


  f) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009  w zakresie zadań własnych,


  g) skargi radnych Radosława Gajdy i Michała Pilarskiego na Prezydenta Miasta Zgierza i Kierownika "Ilustrowanego Tygodnika Zgierskiego" w Zgierzu,


  h) zmieniająca uchwałę Nr XXX/277/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza oraz nadania jej Statutu.

 10. Informacja  Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 12. Informacja na temat zimowego oczyszczania dróg w sezonie 2008/2009.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski. 
 15. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Mięsok


Ilość odsłon: 1210
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-04-26 11:02
Ostatnia zmiana: 2009-04-28 12:14
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie projektów uchwał.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2009-04-28 12:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie projektów uchwał.
Data: 2009-04-26 11:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator