Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr IIII/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 8 sierpnia 2019 r.

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na
adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub epuap.gov.pl (skrytka: /4ebn4d0m4f/skrytka ).

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zgierza.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej podmiotowej BIP  lub w Urzędzie Miasta Zgierza Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz. Celem przetwarzania danych osobowych jest procedura
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegóły poniżej w Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Zgierza.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Obwieszczenie PMZ2019-07-05 10:27 246.86 KB 

Ilość odsłon: 453
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2019-07-05 10:27
Ostatnia zmiana: 2019-07-05 10:27
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2019-07-05 10:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator