Obwody głosowania - numery, granice. siedziby (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza)
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. -Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Łodzi II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień13 października 2019r.

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności do pracy,
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 30 września 2019r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
2) całkowitej niezdolności do pracy,
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Zgierza najpóźniej do dnia 4 października 2019r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Prezydent Miasta Zgierza
(-) Przemysław Staniszewski

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Obwody głosowania2019-09-05 11:47 315.25 KB 

Ilość odsłon: 345
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2019-09-05 11:47
Ostatnia zmiana: 2019-09-05 11:47
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2019-09-05 11:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator