Komunikat o uruchomieniu usługi udostępnienia rejestru wyborców na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej
Urząd Miasta Zgierza informuje, że aby uzyskać informację, czy obywatel widnieje w rejestrze wyborców, należy zalogować się na platformę ePUAP, wejść w Katalog Usług Publicznych, a następnie odnaleźć wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców poprzez wyszukanie Gminy Miasto Zgierz korzystając z podziału terytorialnego, wypełnić i wysłać do Urzędu Miasta Zgierza. 

Po zweryfikowaniu informacji Urząd Miasta Zgierza prześle odpowiedź do wnioskodawcy. Odpowiedź twierdząca oznacza, że obywatel znajduje się w rejestrze wyborców; odpowiedź przecząca informuje o braku wpisu obywatela rejestru, natomiast odpowiedź: dane osoby wpisanej do rejestru są niezgodne z danymi osoby we wniosku, oznacza, że dane podane we wniosku nie pokrywają się ściśle z danymi w rejestrze wyborców.

Ilość odsłon: 1427
Dokument wytworzył(a): Państwowa Komisja Wyborcza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-05-13 12:07
Ostatnia zmiana: 2009-05-13 12:07
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2009-05-13 12:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator