Budżet Miasta Zgierza - rok 2020
Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Zgierza.

PLAN FINANSOWY:

Zarządzenie nr 3/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2020

Zarządzenie nr 2/VIII/2020 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2020


PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2020 z dnia 15.11.2019 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Uchwała Nr XVI/200/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Uchwała Nr XV/201//2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2020

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 z dnia 15.11.2019 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza

Uchwała Nr I /148/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Miasta Zgierza na 2020 rok

Uchwała Nr I/147/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Zgierza

WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Zarządzenie nr 349/VIII/2019 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 września 2019 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2020

Zarządzenie nr 350/VIII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 września 2019 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2020 rok

Załącznik do zarządzenia nr 350/VIII/2018 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 września 2019 r. (załączniki w formacie .xls)


Ilość odsłon: 456
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-09-11 16:16
Ostatnia zmiana: 2020-04-22 09:50
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja uchwał

Rejestr zmian - (5)
Data: 2020-04-22 09:50Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja uchwał
Data: 2020-02-04 16:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały RIO.
Data: 2020-02-03 12:22Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja zarządzeń
Data: 2019-12-09 15:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Opinii RIO.
Data: 2019-11-15 14:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu budżetu na 2020 r.
Data: 2019-09-11 16:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator