XII sesja Rady Miasta Zgierza - 26.09.2019
26 września 2019 r., godz. 10.00, sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.
 
eSesja (porządek i projekty uchwał)

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.
3. Podziękowania za wywalczenie tytułu Mistrza Polski w łucznictwie.
4. Uwagi do porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski jednostek pomocniczych.
8. Zapytania mieszkańców.
9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, wnioski oraz zapytania.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 a) zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,
 b) trybu i sposobu nadawania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
 c) ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz organów jednostek pomocniczych miasta Zgierza
 d) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,
 e) wyboru ławników na lata 2020-2023,
 f) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Proboszczewice - Lućmierz w Zgierzu,
 g) ustalenia bezpłatnych przejazdów autobusowych w dniu 1 listopada 2019 roku,
 h) przyjęcia Programu wspierania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II,
 i) ustalenia przebiegu ul. Wierzbowej w Zgierzu,
 j) ustalenia przebiegu ul. Kasztanowej w Zgierzu,
 k) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz w 2019 roku dotacji od Powiatu Zgierskiego w celu realizacji zadań z zakresu zbiorowego transportu publicznego,
 l) zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
 m) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2019 w zakresie zadań własnych,
 n) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034.
11. Informacja na temat realizacji przebudowy układu torowego i sieci trakcyjnej linii tramwajowych na terenie miasta Zgierza.
12. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2019 r.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
14. Oświadczenia radnych.
15. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad sesji.


Ilość odsłon: 307
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2019-09-20 10:42
Ostatnia zmiana: 2019-09-20 10:43
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (1)
Data: 2019-09-20 10:43Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
Data: 2019-09-20 10:42Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator