Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

Państwowa  Komisja  Wyborcza informuje o czynnym i biernym prawie wyborczym w związku z wyborami Prezydenta  Rzeczypospolitej  Polskiej  zarządzonymi  na  dzień 10 maja 2020 r., określonymi w przepisach ustawy z dnia z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504).

Czynne  prawo  wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
(art. 10 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)

Bierne prawo wyborcze, tj.prawo do kandydowania (prawo wybieralności) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat,
2) korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu, tj.:
a) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
b) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
c) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
d) nie został  skazany  prawomocnym  wyrokiem  na  karę  pozbawienia  wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) nie wydano wobec niego prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.
(art. 11 § 1 pkt 3 w związku z art. 11 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Informacja PKW2020-02-12 11:36 141.69 KB 

Ilość odsłon: 233
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2020-02-12 11:36
Ostatnia zmiana: 2020-02-12 11:36
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-02-12 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator