Sesja nadzwyczajna Rady Miasta Zgierza
24 marca 2020 roku o godz. 20:00. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.
 
Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza:

1. Otwarcie sesji
2. Postanowienie Rady Miasta Zgierza w sprawie odbycia XVIII - nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zgierza przy drzwiach zamkniętych.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
5. Podjęcie uchwał:

a) Zmiany uchwały nr XIV/175/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miastu Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

b) Wyrażeniu zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania projektu pn. „Rozwój potencjału turystycznego Gminy Miasto Zgierz w ramach Poddziałania VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

c) Wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Zgierz do opracowania i złożenia wniosku na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja Hali Sportowej MOSiR w Zgierzu, ul. Wschodnia 2 wraz z docelowym rozszerzeniem jej funkcjonalności w tym pełnieniu funkcji hali lodowej" w ramach Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020, obsługiwanej przez Ministerstwo Sportu i Turystki.

d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2020 w zakresie zadań własnych wraz z autopoprawką z dnia 24 marca 2020 roku.

e) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024.

7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski osiedli.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 188
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-03-24 17:44
Ostatnia zmiana: 2020-03-24 17:44
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-03-24 17:44Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator