Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Urząd Miasta Zgierza informuje, że związku ze zmianami w przyjmowaniu interesantów i korespondencji przez Urząd Miasta Zgierza zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza nr 95/VIII/2020 zmienionym zarządzeniem nr 98/VIII/2020 i zamknięciem Urzędu dla interesantów możliwe jest pozostawienie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w pojemniku na korespondencję znajdującym się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Zgierza (Pl. Jana Pawła II 16).

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. w przypadku, gdy urząd gminy zapewniający obsługę urzędnika wyborczego jest nieczynny lub tryb jego pracy, w tym możliwość przyjmowania interesantów, został ograniczony, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-urzad@umz.zgierz.pl.

Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (Urząd Miasta Zgierza Pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz) przy czym oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
W razie wątpliwości proszę o korespondencję na adres –e-urzad@umz.zgierz.pl. lub telefon 42 714 32 60, 510 068 228, 695 987 420.


Biuro Rady Miasta ZgierzaIlość odsłon: 245
Dokument wytworzył(a): Biuro Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-03-31 09:29
Ostatnia zmiana: 2020-03-31 09:29
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja pierwsza

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-03-31 09:29Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator