Petycja dot. podjęcia działań mających na celu minimalizację strat podczas pandemii
  • Data złożenia petycji: 06.04.2020 r.
  • Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiot, w interesie którego petycja jest składana:
    Petycja nie zawiera zgody na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgierza danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję.
  • Odpowiedź na petycję: 11.05.2020 r.
Ze skanu petycji wyłączono jawność części dokumentu w zakresie danych osobowych (ochrona prywatności) - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji  publicznej (Dz.U.2014.782) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195);
jawność wyłączyła: Aleksandra Wiaderkiewicz - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Petycja (skan)2020-05-15 15:56 445.42 KB 
dokument Odpowiedź (skan)2020-05-15 15:56 614.47 KB 

Ilość odsłon: 140
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2020-05-15 15:56
Ostatnia zmiana: 2020-05-15 15:56
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-05-15 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator