Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa
w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

W ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
Terminy zgłoszeń do 30 czerwca 2020 r.

- do dnia 7 lipca 2020 r., jeśli wyborca podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
- do dnia 10 lipca 2020 r., jeśli wyborca rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 7 lipca 2020 r.


Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Zgierza:
1) ustnie - przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie sposobu głosowania w urzędzie miasta; nie ma zatem prawnej możliwości telefonicznego zgłoszenia głosowania korespondencyjnego i tego rodzaju zgłoszenie jest nieskuteczne;
2) pisemnie (pliki do pobrania poniżej);
3) w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

Terminy zgłoszeń:
- do dnia 16 czerwca 2020 r.;
- do dnia 23 czerwca 2020 r., jeśli wyborca podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
- do dnia 26 czerwca 2020 r., jeśli wyborca rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po dniu 23 czerwca 2020 r.

Zgłoszenia przyjmują, z upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza, pracownicy Urzędu Miasta Zgierza w budynku Urzędu Miasta Zgierza przy Placu Jana Pawła II  w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek, środa, czwartek: 8:00 – 16:00, wtorek: 8:00 – 17:00, piątek 8:00 – 15:00.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego), numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail).

Ponadto wyborca niepełnosprawny może w zgłoszeniu zażądać:
- dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu,
- dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie zawierało powyższych danych, wyborca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od wezwania dokonanego telefonicznie lub w formie elektronicznej.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Informacja PKW2020-06-04 10:44 143.07 KB 
dokument Zgłoszenie zamiaru głosowania w kraju2020-06-05 11:27 15.3 KB 
dokument Zgłoszenie zamiaru głosowania w kraju2020-06-05 11:27 142.21 KB 
dokument Zgłoszenie zamiaru głosowania za granicą2020-06-04 11:01 17.64 KB 
dokument Zgłoszenie zamiaru głosowania za granicą2020-06-04 11:01 124.88 KB 

Ilość odsłon: 189
Dokument wytworzył(a): Państwowa Komisja Wyborcza
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-06-04 10:44
Ostatnia zmiana: 2020-06-29 10:47
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja

Rejestr zmian - (8)
Data: 2020-06-29 10:47Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2020-06-10 14:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodatkowe informacje.
Data: 2020-06-05 11:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sortowanie załączników.
Data: 2020-06-05 11:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Nowy formularz zgłoszenia w kraju.
Data: 2020-06-05 10:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2020-06-04 11:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sortowanie i zmiana załącznika.
Data: 2020-06-04 11:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sortowanie załączników.
Data: 2020-06-04 11:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie załączników.
Data: 2020-06-04 10:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator