Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Prezydenta Miasta Zgierza najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Ilość odsłon: 156
Dokument wytworzył(a): Państwowa Komisja Wyborcza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2020-06-04 10:46
Ostatnia zmiana: 2020-06-10 15:53
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie informacji.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2020-06-10 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji.
Data: 2020-06-04 10:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator