Dofinansowanie do budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej - edycja II (dodatkowy nabór wniosków)
Gmina Miasto Zgierz realizuje zadanie pn: „Wsparcie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Zgierz – edycja II" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wysokość dofinansowania może wynieść do 70% kosztów, jednak nie więcej niż 2500,00 zł netto /1 RLM (RLM – równoważna liczba mieszkańców.
Dla stałych mieszkańców przyjmuje się, że pobyt 1 mieszkańca przedstawia wskaźnik RLM w wysokości równej 1, a dla osób czasowo przebywających – proporcjonalnie do okresu ich pobytu).

W związku ze złożonymi rezygnacjami z ww. dofinansowania Prezydent Miasta Zgierza ogłosił dodatkowy termin naboru wniosków o dofinansowanie do budowy podłączenia budynku mieszkalnego do kanalizacji sanitarnej.
Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w 2021 r. mogą złożyć wniosek w terminie od 8 czerwca 2020 r. do 19 czerwca 2020 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Zgierza - Plac Jana Pawła II nr 16 (Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe, kurierskie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj.: adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl, eBOI (Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta) - https://zgierz.eboi.pl, ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) - https://epuap.gov.pl/ (skrytka e-puap: /4ebn4d0m4f/skrytka)

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, stanowi jedynie deklarację gotowości do wzięcia udziału w programie.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Fundusz wykonawcę prac wybierze Gmina Miasto Zgierz natomiast osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania będą zobowiązane po podpisaniu umowy z Gminą Miasto Zgierz do wniesienia udziału własnego.

Informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 12), tel. 42 714 32 33.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Uchwała RMZ - II edycja2020-06-04 11:32 221.48 KB 
dokument Uchwała RMZ - zmiana2020-06-04 11:32 243.01 KB 
dokument Zarządzenie PMZ2020-06-04 11:32 602.02 KB 
dokument Wniosek - II edycja2020-06-04 11:32 166.31 KB 
dokument Zgoda współwłaściciela2020-06-04 11:32 119.94 KB 

Ilość odsłon: 198
Dokument wytworzył(a): Edyta Kmieć
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2020-06-04 11:32
Ostatnia zmiana: 2020-06-04 11:32
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2020-06-04 11:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator