Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu przedmiotowego projektu planu (Uchwała Rady Miasta Zgierza Nr III/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza o godz. 1700.

Uwagi do projektu planu i  prognozy, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz lub na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub e-puap: /4ebn4d0m4f/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 r.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Obwieszczenie2020-06-09 13:28 292 KB 

Ilość odsłon: 280
Dokument wytworzył(a): Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-06-09 13:28
Ostatnia zmiana: 2020-06-09 13:45
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja tekstu

Rejestr zmian - (1)
Data: 2020-06-09 13:45Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja tekstu
Data: 2020-06-09 13:28Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator