Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza o godz. 17:00.

Uwagi do projektu planu i  prognozy, należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16, 95-100 Zgierz lub na adres e-mail: e-urzad@umz.zgierz.pl lub e-puap: /4ebn4d0m4f/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 r.

Uwagi niedotyczące problematyki zakresu planu oraz uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - tekst2020-06-16 09:20 462.5 KB 
dokument Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - mapa2020-06-16 09:20 1709.09 KB 
dokument Prognoza - mapa2020-06-16 09:20 1170.43 KB 
dokument Prognoza - tekst2020-06-16 09:20 4762.19 KB 
dokument Obwieszczenie2020-06-16 09:25 292 KB 

Ilość odsłon: 455
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza, Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2020-06-16 09:20
Ostatnia zmiana: 2020-06-16 09:25
Zakres ostatniej zmiany: Załączenie Obwieszczenia

Rejestr zmian - (1)
Data: 2020-06-16 09:25Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Załączenie Obwieszczenia
Data: 2020-06-16 09:20Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Publikacja pierwsza
separator