Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXVII sesji RMZ

25 czerwca 2009 r., Urząd Miasta Zgierza, sala 114, godz. 9.00

Porządek obrad sesji

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2009 roku,

  b) Projekt uchwały w sprawie wstąpienia w skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  c) Projekt uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących projektu: "Budowa zgierskiego odcinka Łódzkiego Tramwaju Regionalnego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,

  d) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej, Aleksandrowskiej 117, 117a, 117b, i 119 oraz A. Struga 3 i 5,

  e) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę porozumienia zawartego w dniu 1 października 2008 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zgierskiego a Prezydentem Miasta Zgierza, w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego dotyczących ustawienia krawężnika w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5160E - ul. Łagiewnicka w Zgierzu, na odcinku od ul. Zawiszy do ul. Chełmskiej,

  f) Projekt uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących zmiany kategorii drogi powiatowej Nr 5156E – ul. 1 Maja w Zgierzu,

  g) Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wydawania Monitora Samorządowego Miasta Zgierza,

  h) Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza,

  i) Projekt uchwały w sprawie procedury tworzenia i uchwalania budżetu miasta Zgierza na rok 2010,

  j) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,

  Autopoprawka

  k) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/118/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Zgierza,

  l) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  m) Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich za I półrocze 2009 r.
 9. Informacja na temat realizacji uchwały Nr XXIX/263/08 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do przeprowadzenia analizy funkcjonowania linii autobusowych komunikacji miejskiej w Zgierzu pod kątem ich reorganizacji w celu zracjonalizowania kosztów jej funkcjonowania.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.


Ilość odsłon: 1334
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Paweł Stankowski
Data publikacji: 2009-06-23 13:14
Ostatnia zmiana: 2009-06-24 11:05
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie projektu uchwały ppkt i.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2009-06-24 11:05Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Dodanie projektu uchwały ppkt i.
Data: 2009-06-23 13:14Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator