Stanowisko Rady Miasta Zgierza w XX. rocznicę wolnych wyborów 1989 roku
Przed dwudziestu laty, w dniu 4 czerwca 1989 roku, w wyniku ustaleń podjętych przy Okrągłym Stole, odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu. Dwuizbowy parlament, z prawnie zagwarantowanym udziałem opozycji, stwarzał Polakom nadzieję na budowę demokratycznej i suwerennej Ojczyzny.

Wynik wyborów okazał się triumfem ówczesnej opozycji i zapoczątkował przemiany ustrojowe w Polsce, a następnie w innych krajach bloku sowieckiego. W ten sposób polskie zwycięstwo położyło kres zimnej wojnie znosząc w Europie porządek jałtański. Bez tego zwycięstwa nie byłoby dzisiejszej wspólnej zjednoczonej Europy.

Rada Miasta Zgierza składa hołd wszystkim, którzy przyczynili się do zwycięstwa polskiej pokojowej rewolucji 1989 roku. Dzięki rozwadze i gotowości stron do kompromisu przebiegła ona bez przemocy i ofiar, a Polacy mogą samodzielnie budować wolną Ojczyznę i swobodnie decydować o swoim losie.

Na podst. uchwały Nr XXXVI/329/09 RMZ z dnia 4 czerwca 2009 r.


Ilość odsłon: 1332
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-07-31 13:38
Ostatnia zmiana: 2009-12-04 13:23
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana linku do uchwały.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2009-12-04 13:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linku do uchwały.
Data: 2009-07-31 13:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator