Budżet Miasta Zgierza - rok 2010

WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Uchwała Nr XXXVII/338/2009 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2009 r.
zmieniona Uchwałą Nr XLIII/401/2009 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2009 r.

PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2010 (po autopoprawce z dnia 10.12.2009 r.)

Autopoprawka z dnia 18.01.2010 r. do projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2010

Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16.12.2009 r.:
- Nr I/183/2009 w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Miasta Zgierza
- Nr I/184/09 w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Zgierza na rok 2010

UCHWALENIE BUDŻETU:

Uchwała Nr XLIII/402/2009 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
Załącznik do uchwały Nr XLIII/402/2009 - Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Uchwała Nr XLIV/404/2010 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2010 r.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/404/2010 - Wykaz wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV /404/2010 - Wydatki* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIV/404/2010 - Wykaz wydatków majątkowych w zakresie zadań własnych na 2010 rok
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLIV/404/2010 - Dotacje
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIV/404/2010 - Samorządowe zakłady budżetowe miasta Zgierza
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLIV/404/2010 - Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych placówek oświatowych na rok 2010

PLANY FINANSOWE I UKŁAD WYKONAWCZY:

Zarządzenie Nr 28/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.02.2010 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu miasta Zgierza w zakresie dochodów zadań własnych na rok 2010

Zarządzenie Nr 29/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.02.2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2010

Zarządzenie Nr 30/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.02.2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów zadań zleconych i powierzonych na rok 2010

Zarządzenie Nr 31/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12.02.2010 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na rok 2010

SPRAWOZDANIA:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2010 r.

ZMIANY DO BUDŻETU:

Zarządzenie Nr 16/V/2010 PMZ z dnia 29.01.2010 r.
zmienione Zarządzeniem Nr 33A/V/2010 PMZ z dnia 26.02.2010 r.

Uchwała Nr XLV/416/2010 RMZ z dnia 25 lutego 2010 r.
Załącznik do uchwały Nr XLV/416/2010

Zarządzenie Nr 33B/V/2010 PMZ z dnia 26.02.2010 r.

Zarządzenie Nr 47/V/2010 PMZ z dnia 18.03.2010 r.

Uchwała Nr XLVI/426/2010 RMZ z dnia 25 marca 2010 r.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/426/2010
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/426/2010
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/426/2010

Zarządzenie Nr 50/V/2010 PMZ z dnia 31.03.2010 r.

Zarządzenie Nr 50A/V/2010 PMZ z dnia 31.03.2010 r.

Zarządzenie Nr 55/V/2010 PMZ z dnia 16.04.2010 r.

Uchwała Nr XLVIII/440/2010 RMZ z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/440/2010
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/440/2010
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/440/2010
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVIII/440/2010
Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVIII/440/2010

Zarządzenie Nr 60/V/2010 PMZ z dnia 30.04.2010 r.
zmienione Zarządzeniem Nr 70/V/2010 PMZ z dnia 26.05.2010 r.

Zarządzenie Nr 68/V/2010 PMZ z dnia 21.05.2010 r.

Uchwała Nr L/451/2010 RMZ z dnia 27 maja 2010 r.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr L/451/2010
Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/451/2010
Załącznik nr 3 do uchwały Nr L/451/2010
Załącznik nr 4 do uchwały Nr L/451/2010
Załącznik nr 5 do uchwały Nr L/451/2010
Załącznik nr 6 do uchwały Nr L/451/2010
Załącznik nr 7 do uchwały Nr L/451/2010

Zarządzenie Nr 72/V/2010 PMZ z dnia 31.05.2010 r.

Zarządzenie Nr 85/V/2010 PMZ z dnia 11.06.2010 r.

Uchwała Nr LI/463/2010 RMZ z dnia 29 czerwca 2010 r.
Załącznik nr 1 do uchwały Nr LI/463/2010
Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/463/2010
Załącznik nr 3 do uchwały Nr LI/463/2010
Załącznik nr 4 do uchwały Nr LI/463/2010

Uchwała Nr LI/464/2010 RMZ z dnia 29 czerwca 2010 r.
Załącznik do uchwały Nr LI/464/2010

Zarządzenie Nr 94/V/2010 PMZ z dnia 29.06.2010 r.

Zarządzenie Nr 95/V/2010 PMZ z dnia 30.06.2010 r.

Zarządzenie Nr 111/V/2010 PMZ z dnia 23.07.2010 r.

Zarządzenie Nr 112/V/2010 PMZ z dnia 23.07.2010 r.

Zarządzenie Nr 119/V/2010 PMZ z dnia 17.08.2010 r.

Zarządzenie Nr 131/V/2010 PMZ z dnia 25.08.2010 r.

Uchwała Nr LII/476/2010 RMZ z dnia 26 sierpnia 2010 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/476/2010
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/476/2010
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/476/2010
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/476/2010

Zarządzenie Nr 133/V/2010 PMZ z dnia 31.08.2010 r.

Zarządzenie Nr 134/V/2010 PMZ z dnia 31.08.2010 r.

Zarządzenie Nr 156/V/2010 PMZ z dnia 29.09.2010 r.

Zarządzenie Nr 157/V/2010 PMZ z dnia 30.09.2010 r.

Uchwała Nr LIII/478/2010 RMZ z dnia 30 września 2010 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/478/2010
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/478/2010
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/478/2010
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/478/2010

Zarządzenie Nr 165/V/2010 PMZ z dnia 19.10.2010 r.

Zarządzenie Nr 173/V/2010 PMZ z dnia 13.10.2010 r.

Zarządzenie Nr 177/V/2010 PMZ z dnia 26.10.2010 r.

Uchwała Nr LIV/498/10 RMZ z dnia 28 października 2010 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/498/2010

Zarządzenie Nr 179/V/2010 PMZ z dnia 29.10.2010 r.

Zarządzenie Nr 186/V/2010 PMZ z dnia 05.11.2010 r.

Zarządzenie Nr 187/V/2010 PMZ z dnia 10.11.2010 r.

Uchwała Nr LVI/504/2010 z dnia 12 listopada 2010 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/504/2010
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/504/2010
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/504/2010
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/504/2010
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/504/2010
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/504/2010

Zarządzenie Nr 195/V/2010 PMZ z dnia 22.11.2010 r.

Zarządzenie Nr 198/V/2010 PMZ z dnia 30.11.2010 r.

Zarządzenie Nr 202/V/2010 PMZ z dnia 03.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 209/V/2010 PMZ z dnia 08.12.2010 r.

Uchwała Nr III/9/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Załącznik do uchwały Nr III/09/10

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/10/10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/10/10
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/10/10

Zarządzenie Nr 213/VI/2010 z dnia 16.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 219/VI/2010 z dnia 23.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 220/VI/2010 z dnia 29.12.2010 r.

Uchwała Nr IV / 14 / 10 z dnia 28 grudnia 2010 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV / 14 / 10
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV / 14 / 10
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV / 14 / 10
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV / 14 / 10
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV / 14 / 10
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV / 14 / 10

Uchwała Nr IV / 16 / 10 z dnia 28 grudnia 2010 r. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
Załącznik do uchwały Nr IV / 16 / 10

Zarządzenie Nr 221/VI/2010 z dnia 29.12.2010 r. 

WYKONANIE BUDŻETU:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za 2010 rok

Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 6808
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza, Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-07-31 14:16
Ostatnia zmiana: 2011-07-27 15:53
Zakres ostatniej zmiany: Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

Rejestr zmian - (42)
Data: 2011-07-27 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.
Data: 2011-07-27 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za 2010 rok.
Data: 2011-07-27 15:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
Data: 2011-04-04 10:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdania z budżetu za 2010 rok.
Data: 2011-01-18 13:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2010-12-17 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2010-12-17 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2010-12-07 08:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2010-12-06 15:54Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2010-12-06 15:04Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Poprawienie linków.
Data: 2010-11-16 12:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2010-11-10 08:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2010-10-08 11:42Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010.
Data: 2010-10-06 15:24Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010.
Data: 2010-09-06 17:28Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010.
Data: 2010-09-06 16:32Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010.
Data: 2010-09-03 14:39Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja informacji z wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2010 r.
Data: 2010-08-27 09:42Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010.
Data: 2010-08-20 15:31Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2010.
Data: 2010-07-27 12:32Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-07-09 11:52Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-07-07 10:28Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-06-16 13:52Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-06-02 15:06Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-05-31 13:06Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Zmiana Zarządzenia Nr 60/V/2010 PMZ z dn. 30.04.2010 r.
Data: 2010-05-25 14:48Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-05-13 13:56Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-04-27 12:05Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-04-27 12:04Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-04-13 12:08Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-04-01 13:09Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-04-01 12:44Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-03-23 09:27Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-03-10 15:03Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-03-05 10:36Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2010-02-16 12:59Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja Zarządeń PMZ dot. planów finansowych na rok 2010
Data: 2010-02-12 12:57Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja prawidłowej wersji Uchwały Nr XLIV/404/2010 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 roku wraz z załącznikami.
Data: 2010-02-09 11:00Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja uchwał dot. uchwalenia budżetu na rok 2010
Data: 2010-02-03 15:51Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja uchwał RIO.
Data: 2010-01-21 15:26Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja autopoprawki z dn. 18.01.2010 r. do projektu budżetu miasta Zgierza na rok 2010.
Data: 2010-01-19 11:29Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektu budżetu na rok 2010 po autopoprawce z dnia 10.12.2009 r.
Data: 2009-11-20 14:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu budżetu na rok 2010.
Data: 2009-07-31 14:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator