Projekty uchwał przekazane pod obrady XXXIX sesji RMZ

24 września 2009 r., Urząd Miasta Zgierza, sala 114, godz. 9.00

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce.
 3. Wręczenie Medalu Pamiątkowego z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża dla Prezydenta Miasta Zgierza. 
 4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę,

  b) Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  c) Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  d) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych,

  e) Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Muzeum Miasta Zgierza,

  f) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,

  g) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia udziału Gminy Miasto Zgierz w kapitale zakładowym Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Spółka z o.o.,

  h) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX ”Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. ”Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu, pod nazwą ”Wszyscy razem krok do przodu”, oraz Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu, pod nazwą "Równy start w przyszłość".

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami. 
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 10. Sprawozdania z prac komisji Rady Miasta Zgierza za I półrocze 2009 r.
 11. Informacja na temat realizacji akcji "Lato 2009".
 12. Informacja na temat funkcjonowania komunikacji publicznej w Zgierzu.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 14. Zapytania i wolne wnioski. 
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1134
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-09-17 14:51
Ostatnia zmiana: 2009-09-17 14:51
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2009-09-17 14:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator