Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Zgierzu

siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Mielczarskiego 14
tel. 42 716 22 68 - Sekretariat
      42 716 25 51 - Czynsze
      
                  95-100 Zgierz, ul. 3 Maja 20
      42 716 30 22 - Sekretariat
      42 716 37 04 - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - Administracja
      42 716 37 99 - Zakład Budowlano-Remontowy
e-mail: biuro@mpgm.pl
adres www: www.mpgm.pl
NIP:732-000-06-37

Zarząd:

Prezes Zarządu - Marzena Chudobińska
Członek Zarządu - Grażyna Owczarczyk

Rada Nadzorcza:

Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Vogel
Członek Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Karolina Siermińska
Członek Rady Nadzorczej - Paulina Filipczak-Zawadzka

Udział Gminy Miasto Zgierz: 100%

Informacje:

Spółka oferuje pełną obsługę zarządzania i administrowania wszelkiego typu nieruchomościami, takimi jak:

  • gruntowe,

  • zabudowane budynkami mieszkalnymi,

  • zabudowane budynkami użyteczności publicznej,

  • zabudowane budynkami przemysłowymi, itd.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu powołane zostało na mocy Uchwały Nr XV/124 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 1991r. Akt notarialny Spółki spisany został w dniu 17.12.1991r., a postanowieniem Sądu Rejonowego z dn. 27.03.1992r. Spółka została wpisana do rejestru handlowego - księga rejestrowa B 3914. Aktualny wpis Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym ? Rejestr Przedsiębiorców nr 99467, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi.
M.P.G.M.  spółka z o.o. nabyła osobowość prawną z dniem wpisania do rejestru handlowego, a działalność na własny rachunek rozpoczęła z dniem 1 czerwca 1992r. Siedzibą Spółki jest miasto Zgierz. Czas trwania Spółki jest nie ograniczony. Z dniem 01.12.2012 r. 100 % udziałów w Spółce obejmuje Gmina Miasto Zgierz.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Zgierzu, jest profesjonalnym partnerem, tj. spełnia kryteria przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na dzień dzisiejszy, naszej firmie, współwłaściciele nieruchomości powierzyli czynności zarządzania w 75 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, w tym pełnimy również w dwóch wspólnotach zarząd powierzony przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, jako Sądowy Zarządca Przymusowy. Ponadto Spółka administruje zgierskim gminnym zasobem komunalnym (ok. 350 budynków).

MPGM  spółka z o.o. w Zgierzu w roku 2000 została uhonorowana Medalem X-lecia Odrodzonego Senatu. Zarząd MPGM prowadzi zarządzanie w sposób kompleksowy, co stanowi optymalne gospodarowanie nieruchomościami.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 1 464 050,00 zł


Ilość odsłon: 8288
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-08-21 14:18
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 10:39
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana zarządu Spółki od 01.08.2019 r.

Rejestr zmian - (16)
Data: 2019-09-12 10:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zarządu Spółki od 01.08.2019 r.
Data: 2019-04-11 12:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2016-08-30 13:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja składu osobowego Zarządu.
Data: 2015-01-13 14:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku członka Zarządu.
Data: 2014-12-31 11:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej.
Data: 2014-11-28 13:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie osobowym Zarządu.
Data: 2014-10-06 11:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie osobowym Zarządu.
Data: 2014-07-31 14:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana wartości kapitału zakładowego Spółki.
Data: 2014-07-11 10:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu - zmiana osobowa składu Rady Nadzorczej.
Data: 2013-03-25 10:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana Sekretarza Rady Nadzorczej.
Data: 2012-02-07 12:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana składu osobowego zarządu Spółki.
Data: 2011-06-22 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Nadanie funkcji w Radzie Nadzorczej.
Data: 2011-06-08 11:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osobowa Rady Nadzorczej Spółki.
Data: 2011-03-14 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany osobowe w Zarządzie Spółki.
Data: 2011-01-04 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja informacji.
Data: 2010-03-12 12:32Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów.
Data: 2007-08-21 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator