Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o.

Siedziba Spółki:
95-100 Zgierz, ul. Łąkowa 20 m. 1 (Biuro Zarządu)
tel.
42 719 04 36 (Sekretariat)
fax 42 715 31 17
e-mail: biuro@tbs.zgierz.pl
adres www: www.tbs.zgierz.pl

Zarząd:

Prezes Zarządu - Anna Mundzia

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Bohdan Bączak (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)
Członek Rady Nadzorczej - Karolina Siermińska (przedstawiciel Gminy Miasto Zgierz)
Sekretarz Rady Nadzorczej - Mateusz Poradecki

Udział Gminy Miasto Zgierz: 5,33 %

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Zgierzu Sp. z o.o. powstało 20 lutego 1998 r.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 70 948 886,07 zł.

Ilość odsłon: 9388
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-08-21 16:30
Ostatnia zmiana: 2019-12-03 15:57
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja danych.

Rejestr zmian - (15)
Data: 2019-12-03 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja danych.
Data: 2019-04-11 12:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2018-12-20 08:12Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych.
Data: 2018-12-19 09:45Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2016-03-15 17:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja informacji.
Data: 2015-01-23 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-12-31 11:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej.
Data: 2012-08-03 10:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osobowa Zarządu Spółki.
Data: 2011-01-14 11:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana dot. kapitału zakładowego i liczby udziałowców Spółki.
Data: 2010-07-01 10:39Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja danych dot. spółki.
Data: 2010-05-11 16:11Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja danych dot. spółki.
Data: 2010-04-09 09:19Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów.
Data: 2010-04-09 09:11Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów, składu Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wysokości kapitału zakładowego.
Data: 2010-03-12 12:38Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów.
Data: 2007-11-06 12:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany w składzie osobowym Zarządu Spółki.
Data: 2007-08-21 16:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator