Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz Sp. z o.o.

siedziba: 95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45
tel. 42  715 12 95, 715 27 60 - Sekretariat
fax 42  715 27 61, 715 27 63
e-mail: sekretariat@wodkan.zgierz.pl
adres www: www.wodkan.zgierz.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 42 715 12 95, 42 715 33 67, 42 716 32 13
tel./fax 42 715 27 63
e-mail: bok@wodkan.zgierz.pl

POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJNE (czynne całą dobę)

  • tel. 42 715 12 96
  • tel. kom. 88 715 12 96

Wykaz placówek bankowych, w których można regulować należności za wodę i ścieki bez dodatkowych opłat

Zarząd:

Prezes Zarządu - Piotr Karasiewicz  - Dyrektor Naczelny

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Arkadiusz Tomasz Olędzki
Członek Rady Nadzorczej - Andrzej Kozerski
Członek Rady Nadzorczej - Konrad Rosiński

Informacje:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.278.750,00 zł i dzieli się na 49.023 udziały, z czego:

- Zgierska Spółka Wodna obejmuje 45.351 udziałów o łącznej wartości 56.688.750,00 zł,

- Gmina Miasto Zgierz obejmuje 3.672 udziały o łącznej wartości  4.590.000,00 zł - udział: 7,49%

Nr KRS: 46134, Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

REGON: 472320756

NIP: 732 - 18 - 68 - 898

Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Zgierzu: 02 8783 0004 0021 0106 2000 0002

Przedmiot działalności obejmuje w szczególności:

  • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • budowę sieci, obiektów, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • zagospodarowywanie i unieszkodliwianie odpadów.
Badania jakości wody

Ilość odsłon: 8540
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-08-27 10:58
Ostatnia zmiana: 2019-07-05 14:31
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja funkcji RN.

Rejestr zmian - (24)
Data: 2019-07-05 14:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja funkcji RN.
Data: 2019-05-17 13:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sprostowanie udziału procentowego GMZ.
Data: 2019-04-11 12:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2018-12-10 08:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
Data: 2018-06-14 09:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja danych w zakresie kapitału zakładowego Spółki.
Data: 2017-05-24 14:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja danych.
Data: 2017-05-24 08:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja danych.
Data: 2017-05-23 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja danych Spółki.
Data: 2016-03-10 09:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja w zakresie kapitału zakładowego Spółki.
Data: 2016-02-04 09:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika do Badania jakości wody.
Data: 2015-01-12 15:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana funkcji w RN.
Data: 2014-12-19 14:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2014-12-18 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
Data: 2013-09-18 09:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie Zarządu.
Data: 2012-08-06 10:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja informacji o Spółce.
Data: 2012-06-30 09:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osobowa składu Rady Nadzorczej.
Data: 2011-08-19 15:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykaz placówek bankowych, w których można regulować należności za wodę i ścieki bez dodatkowych opłat.
Data: 2011-05-25 12:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięcie informacji dot. Komisji Rewizyjnej. Organ dot. Zgierskiej Spółki Wodnej.
Data: 2011-05-24 15:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie składu Komisji Rewizyjnej oraz aktualizacja numerów telefonów BOK.
Data: 2011-05-10 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana informacji dot. kapitału zakładowego.
Data: 2011-04-20 10:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki.
Data: 2010-03-12 12:40Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów.
Data: 2008-03-27 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Został dodany załącznik.
Data: 2008-01-15 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
Data: 2007-08-27 10:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator