Instrukcja obsługi zintegrowanej witryny internetowej BIP Gminy Miasto Zgierz

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Niniejsza instrukcja dotyczy zintegrowanej witryny internetowej BIP Gminy Miasto Zgierz, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą, czyli w naszym przypadku jest to Urząd Miasta Zgierza wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera:

 • logo BIP, które jest odsyłaczem do Głównej strony BIP - www.bip.gov.pl (adres URL strony głównej BIP umożliwiający dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP, według menu podmiotowego lub przedmiotowego. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami),
  Urząd Miasta Zgierza wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi na głównej stronie BIP

 • menu przedmiotowe  znajdujące się wgórnej części strony i podzielone jest na 8 grup tematycznych, w których zawarte są informacje publiczne,

 • menu pomocnicze boczne, które wyświetla się po wybraniu jednej z grupy tematycznej menu przedmiotowego,


 • menu podmiotowe znajdujące się pod menu przedmiotowym, wyświetla strony podmiotowe podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Zgierza.

 • pole publikacji treści, to środkowa część serwisu, służąca do wyświetlania treści zawartej w poszczególnych działach i poddziałach (każda informacja publiczna, poza swą treścią w postaci tekstu, załączników, linków, zdjęć, tabel, itp., posiada stopkę informacyjną, która określa: tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, tożsamość osoby (redaktora), która wprowadziła informację do BIP, oznaczenie czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia w BIP, dane o ostatnio przeprowadzonej zmianie jej treści, rejestr wszystkich zmian jakim informacja była poddawana od momentu jej udostępnienia w BIP, ikona drukarki oznaczająca możliwość wydrukowania treści tej informacji publicznej, bez nagłówka, wygląd przygotowanej do druku informacji jest widoczny w osobnym oknie przeglądarki, które uruchamia się po kliknięciu w ikonę drukarki)

 • menu dolne, które zawiera:
  - dane teleadresowe Redakcji BIP,
  - Instrukcję BIP,
  - Dzienniki, w których automatycznie i chronologicznie odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych (każda pozycja na liście posiada: tytuł informacji, której zmiana dotyczy, czas wprowadzenia zmiany, oznaczenie tożsamości osoby, która wprowadziła zmianę; dodatkowo można zapoznać się z pełną treścią zmodyfikowanej informacji),
  - Statystyki, które pokazują liczbę odwiedzin serwisu oraz  najczęściej przeglądane dokumenty,
  - Mapę serwisu, która w prosty sposób prezentuje strukturę informatora i umożliwia bezpośrednie przejście do wybranego działu lub poddziału,
  - Archiwum, w którym umieszczone są dokumenty usunięte z poszczególnych działów.

 • moduł wyszukujący, który umożliwia wyszukiwanie informacji opublikowanych w Biuletynie,

 • infoserwis, który służy do publikacji bieżących ogłoszeń i wydarzeń, wyświetlany przy starcie strony głównej BIP,

 • herb miasta, który znajduje się nad menu przedmiotowym i jest odsyłaczem do oficjalnej strony miasta.

Nawigacja:

W górnej części ekranu znajduje się pasek menu przedmiotowego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu lub funkcji narzędziowej serwisu. Należy kliknąć za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku, np. Władze. Po kliknięciu na wskazywanym pasku menu w lewym pasku menu pojawi się lista związanych z nim pozycji - menu pomocnicze boczne. W menu bocznym znajdują się tytuły wszystkich stron należących do tego samego działu co strona aktualna oraz tytuły stron podrzędnych w stosunku do strony aktualnej. Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł strony za pomocą myszy a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy.
Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć odsyłacze, czyli podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron, opisujących zazwyczaj pokrewne zagadnienia. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Zgierz prosimy o przesyłanie na adres redakcja@umz.zgierz.pl


Ilość odsłon: 56372
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-08-29 15:13
Ostatnia zmiana: 2012-01-17 11:36
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja instrukcji.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2012-01-17 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja instrukcji.
Data: 2007-08-29 15:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator