Stanowisko Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej - agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę

O świcie 1 września 1939 roku, naruszając wszelkie normy prawa międzynarodowego, hitlerowskie Niemcy
rozpoczęły zbrojną agresję na naszą Ojczyznę. Polska nie ugięła się przed żądaniami rosnącego w siłę i butę sąsiada
i jako pierwszy kraj w Europie stawiła opór agresorowi. Niezłomność Polski sprawiła, że zamierzony przez Hitlera
lokalny konflikt przekształcił się w wojnę światową.

Hitlerowskie Niemcy nie były jedynym agresorem w tej wojnie. Świat podpaliło niemiecko-sowieckie
współdziałanie, któremu podstawę dał podpisany w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. Pakt Ribenntrop-Mołotow. W jego
następstwie 17 września na broniącą się Polskę równie podstępnie napadł drugi z sąsiadów – Związek Radziecki.
W ten sposób obaj sąsiedzi zrealizowali zaplanowany w tajnym dodatkowym protokole rozbiór Polski. Z woli obu
totalitaryzmów nasza Ojczyzna już na zawsze miała zniknąć z politycznej mapy świata.

Niemiecki i sowiecki totalitaryzm uzgodniły podział Europy na strefy wpływów i nadały sobie wyłączne „prawo” do
decydowania o losach ludzi je zamieszkujących. Hitler i Stalin prowadzili zaplanowaną wspólnie eksterminację całych
narodów, a szczególnie ich elit. Okrucieństwo, pogarda oraz brak poszanowania godności i wartości ludzkiego życia
pod rządami obu totalitaryzmów stały się usankcjonowaną normą. W sposób szczególny polityka ta dotknęła
społeczności tworzące II Rzeczpospolitą: Niemcy na terenie Polski zbudowali obozy koncentracyjne i obozy zagłady,
w których obok Polaków i polskich Żydów masowo ginęli także mieszkańcy innych krajów europejskich; Sowieci
z pełną premedytacją rozstrzelali ponad 20 tysięcy polskich jeńców wojennych, funkcjonariuszy służb mundurowych
i inteligencji oraz zaplanowali i zrealizowali wysiedlenie setek tysięcy Polaków zamieszkujących na Kresach. Po raz
pierwszy międzynarodowa społeczność spotkała się z taką skalą represji wobec ludności cywilnej, nazwanych słusznie
ludobójstwem i w konsekwencji uznaną za zbrodnię niepodlegającą przedawnieniu.

W 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej – niemiecko-sowieckiej agresji na Polskę Rada Miasta Zgierza
oddaje hołd ofiarom i wszystkim, którzy walczyli o wolność Ojczyzny. Było wśród nich również kilka tysięcy zgierzan.
Zachowujemy ich wszystkich w naszej pamięci.

Na podst. uchwały Nr XXXIXI/357/09 RMZ z dnia 24 września 2009 r.


Ilość odsłon: 1323
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-12-04 13:23
Ostatnia zmiana: 2009-12-04 13:23
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2009-12-04 13:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator