Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające sprzeciw wobec wydania koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" na terenie Gminy Miasto Zgierz

Rada Miasta Zgierza stając w obliczu zagrożenia środowiska wynikającego z planów budowy kopalni węgla brunatnego "Rogóźno" wyraża swe negatywne stanowisko w tej sprawie. Budowa kopalni stanowi  poważne zagrożenie dla środowiska nie tylko Gminy Zgierz, ale również dla gmin okolicznych w tym Gminy Miasto Zgierz. Inwestycja ta może mieć również negatywny wpływ na wody gruntowe stanowiące główne źródło zasilania wodociągów miejskich.

Oczekiwania mieszkańców aglomeracji łódzkiej skierowane są w kierunku rozwoju turystyczno-uzdrowiskowego tego terenu. Wody geotermalne, lecznicze pokłady wody, torfu i borowin dają duży potencjał umożliwiający uruchomienie uzdrowiska. W tym właśnie kierunku powinien zmierzać rozwój tych terenów.

Plany budowy kopalni budzą paważne obawy o przyszłość środowiska aglomeracji łódzkiej.

Rada Miasta Zgierza zwraca się z apelem do Ministra Środowiska o nie wydanie koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno", a tym samym na spełnienie oczekiwań mieszkańców i samorządów z województwa łódzkiego.

Na podst. uchwały Nr XXXI / 271 / 09 RMZ z dnia 29.01.2009 r. 


Ilość odsłon: 1408
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-12-04 13:41
Ostatnia zmiana: 2009-12-04 13:41
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2009-12-04 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator