Stanowisko Rady Miasta Zgierza w sprawie sytuacji finansowo-organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz dostępu mieszkańców Zgierza i powiatu zgierskiego do lecznictwa specjalistycznego

Rada Miasta Zgierza w poczuciu odpowiedzialności za zapewnienie naszemu miastu i regionowi właściwej opieki zdrowotnej, w imieniu mieszkańców miasta Zgierza wyraża zaniepokojenie obecną sytuacją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu zwanego dalej "Szpitalem".

Sygnały i opinie społeczne docierające do władz miasta oraz krążące informacje na temat zagrożeń dla dalszej szeroko specjalistycznej działalności Szpitala, budzą obawy o przyszłość placówki i zdrowie pacjentów.

W ubiegłym roku Rada Miasta Zgierza kilkakrotnie wydawała opinie w sprawie ograniczeń działalności Szpitala. W opinii Rady Miasta Zgierza, Szpital zaczyna tracić status placówki wielospecjalistycznej.

W świadomości mieszkańców Zgierza, Szpital funkcjonujący od wielu dziesięcioleci jest jednostką o znaczeniu strategicznym na terenie miasta w zakresie bezpieczeństwa medycznego obywateli. Jakiekolwiek sygnały o istniejących zagrożeniach w tym zakresie są przyjmowane z wielkim niepokojem i niezadowoleniem.

Rada Miasta Zgierza zwraca się z gorącym apelem do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz organu założycielskiego i Rady Społecznej Szpitala o podjecie działań zwiększających możliwość rozwoju Szpitala tak poprzez wielkość przyznawanych środków kontraktowych, jak również funduszy na dosprzętowienie i inwestycję infrastruktury placówki.
Będzie to z pewnością służyć interesom naszych mieszkańców przez następne lata.

Na podst. uchwały Nr XXXI / 283 / 09 RMZ z dnia 29.01.2009 r. 


Ilość odsłon: 1274
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2009-12-04 14:27
Ostatnia zmiana: 2009-12-04 14:27
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2009-12-04 14:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator