Zarządzenia PMZ - rok 2009

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

V kadencja
243/V/2009 31.12.2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 35/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
242/V/2009 31.12.2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych
241/V/2009 30.12.2009 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
240/V/2009 30.12.2009 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
239/V/2009 17.12.2009 r. zmiany zarządzenia 14/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
238/V/2009 15.12.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wynajęcia powierzchnię użytkową w budynku położonym w Zgierzu przy Placu Jana Pawła II 16
237/V/2009 15.12.2009 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań włąsnych, zleconych i powierzonych
236/V/2009 09.12.2009 r.  ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego część działki gruntu położonej w Zgierzu przy Placu J. Kilińskiego wraz z posadowionym na niej obiektem budowlanym
235/V/2009 09.12.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
234/V/2009 09.12.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położoną w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 2A
233/V/2009 02.12.2009 r.  powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
232/V/2009 02.12.2009 r.  ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Dubois 29-33
231/V/2009 02.12.2009 r.  ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Witkacego 8-10
230/V/2009 02.12.2009 r.  zmiany zarządzenia Nr 35/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
229/V/2009 30.11.2009 r.  zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zgierza
228/V/2009 30.11.2009 r.  zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i zleconych
227/V/2009 27.11.2009 r.  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień w 2010 roku

Szczegółowe informacje - dot. załącznika Nr 1

Szczegółowe informacje - dot. załącznika Nr 2
226/V/2009 24.11.2009 r.  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w 2010 roku

Szczegółowe informacje
225/V/2009 24.11.2009 r.  powołania Zespołu ds. monitorowania zachorowań na grypę na terenie miasta Zgierza
224/V/2009 24.11.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy: Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-36, Ossowskiego 32-34, Rembielińskiego 37a, Rembielińskiego, Ossowskiego
223/V/2009 20.11.2009 r.  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zaspokajania potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2010 roku

Szczegółowe informacje
222/V/2009 18.11.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej 74h 
221/V/2009 17.11.2009 r.  zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2010, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
220/V/2009 13.11.2009 r.  zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i zleconych 
219/V/2009 10.11.2009 r.  powierzenia stałej komisji przetargowej przeprowadzenia przetargu na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 59 bl. 135
218/V/2009 09.11.2009 r.  przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Limanowskiego 3-5 i ul. Limanowskiego 7
217/V/2009 09.11.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy S. Cezaka 7F
216/V/2009 05.11.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Mielczarskiego 14 w Zgierzu
215/V/2009 05.11.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Obrońców Warszawy
214/V/2009 05.11.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Wiejskiej 2
213/V/2009 03.11.2009 r.  przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości poózonej w Zgierzu przy ulicy Wiejskiej 2
212/V/2009 03.11.2009 r.  przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości poózonych w Zgierzu przy ulicy Obrońców Warszawy
211/V/2009 03.11.2009 r.  przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14
210/V/2009 02.11.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 59
209/V/2009 02.11.2009 r.  zmiany zarządzenia Nr 181/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 września 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
208A/V/2009 30.10.2009 r.  zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i zleconych
208/V/2009 30.10.2009 r.  zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2010
207/V/2009 29.10.2009 r.  zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2009/2010
206/V/2009 28.10.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawienia części nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Kamiennej 10 i K. Gałczyńskiego 29A
205/V/2009 26.10.2009 r.  instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu Miasta Zgierza
204/V/2009 26.10.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicy Sierakowskiego
203/V/2009 26.10.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części nieruchomości położoną w Zgierzu przy ulicy Tuwima
202/V/2009 15.10.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Henryka Dąbrowskiego 14a
201/V/2009 07.10.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Reymonta
200/V/2009
zmienione zarządzeniem
Nr 72/VI/2011
07.10.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Piłsudskiego 68
199/V/2009 07.10.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Limanowskiego 10
198/V/2009 07.10.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Sieradzkiej 19
197/V/2009 05.10.2009 r.  przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu
196/V/2009 30.09.2009 r.     zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
195/V/2009 28.09.2009 r.  określenia podziału miasta na okręgi wyborcze i określenia wzoru listy podpisów do zgłaszania kandydatów, w wyborach uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza ogłoszonych na dzień 27 października 2009 r.
194/V/2009 25.09.2009 r.  powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Zgierza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
193/V/2009 24.09.2009 r.  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 135/V/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu
192/V/2009 24.09.2009 r.  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 134/V/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
191/V/2009 24.09.2009 r.  zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 133/V/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu
190/V/2009 23.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat
189/V/2009 23.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
188/V/2009 23.09.2009 r.  powołanie Komisji ds. przejęcia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4/6
187/V/2009 23.09.2009 r.  zmiany zarządzenia Nr 76/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 63, przeznaczoną do wynajęcia wraz z wydzierżawieniem gruntu na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców, z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy weterynaryjnej
186/V/2009 22.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 59
185/V/2009 16.09.2009 r.  zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i zleconych
184/V/2009 14.09.2009 r.  wprowadzenia do użytku wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zgierza dokumentacji Systemu Ochrony Danych Osobowych - Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
183/V/2009 14.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 19
182/V/2009 09.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 27 października do 2 listopada 2009 r.
181/V/2009 09.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
180/V/2009 09.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 47/49
179/V/2009 09.09.2009 r.  zmiany zarządzenia Nr 70/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu wraz z dzierżawą gruntu na rzecz dotychczasowych najemców, dotyczącej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 63
178/V/2009 09.09.2009 r.  przedłużenia na rzecz dotychczasowego najmecy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Popiełuszki 3a
177/V/2009 09.09.2009 r.  przedłużenia na rzecz dotychczasowego najmecy umowy najmu lokalu użytkowego - garażu położonego w Zgierzu przy ul. Popiełuszki 3a
176/V/2009 09.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Orzechowej
175/V/2009 09.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kwasowej
174/V/2009 09.09.2009 r.  zmiany zarządzenia Nr 105/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Kolejowej 6B
173/V/2009 07.09.2009 r.  zmiany zarządzenia Nr 67/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Kolejowej 6B
172/V/2009 07.09.2009 r.  przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Orzechowej
171/V/2009 07.09.2009 r.  przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kwasowej
170/V/2009 03.09.2009 r.  ustalenia zasad wynagradzania dyrektora Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
169/V/2009 01.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położone w Zgierzu przy ulicach Baczyńskiego 5, Łódzkiej 82-88, Ludowej 77-79, Pl. Targowym
168/V/2009 01.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 40
167/V/2009 01.09.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 39
166/V/2009
uchylone zarządzeniem
Nr 65/V/2010
31.08.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 107
165/V/2009
31.08.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy 1-go Maja 67
164/V/2009 31.08.2009 r.  ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 12
163/V/2009  31.08.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 19
162/V/2009 31.08.2009 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych
161/V/2009 28.08.2009 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i zleconych
160/V/2009 25.08.2009 r. zmiany zarządzenia Nr 180/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza 12 września 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, do udzielania zwolnień rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej
159/V/2009 21.08.2009 r. zmiany zarządzenia Nr 220/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 05 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorom jednostek oświaty prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz
158/V/2009 21.08.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Mielczarskiego 12 w Zgierzu
157/V/2009 19.08.2009 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 11-15
156/V/2009 19.08.2009 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej 10
155/V/2009 19.08.2009 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 12
154/V/2009 19.08.2009 r. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu
153/V/2009 06.08.2009 r. ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu profilaktyki i korekcji wzroku "Ratujmy wzrok dzieciom" skierowanego dla uczniów I klas szkół podstawowych i I klas gimnzajów w Zgierzu oraz powołania komisji konkursowej
152/V/2009 31.07.2009 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych
151/V/2009
uchylone zarządzeniem
Nr 148/VI/2011
27.07.2009 r. planu ochrony budynku Urzędu Miasta Zgierza
150/V/2009 27.07.2009 r. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu
149/V/2009
zmienione
zarządzeniem
Nr 7/VI/2011
24.07.2009 r. powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie, najem, dzierżawę oraz prowadzenia rokowań
148/V/2009 23.07.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Zgierzu przy uliy Norberta Barlickiego
147/V/2009
traci moc
zarządzeniem
Nr 8/VI/2011
21.07.2009 r. zmiany zarządzenia Nr 64/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz
146/V/2009 21.07.2009 r. powołania Komisji do dokonania przeglądu i likwidacji nieaktualnych dokumentów akcji kurierskiej na terenie miasta Zgierza, oznaczonych klauzulą "ZASTRZEŻONE"
145/V/2009 15.07.2009 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. J. Kasprowicza 2 i J. Kasprowicza 4
144/V/2009 13.07.2009 r. przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Gospodarczej 6
143/V/2009 08.07.2009 r. wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta
142/V/2009 02.07.2009 r. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Miasta Zgierza służebnością gruntową 
141/V/2009 02.07.2009 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego części działki gruntu położonej w Zgierzu przy Placu Kilińskiego wraz z posadowionym na niej obiektem budowlanym
140/V/2009 02.07.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Wspólnej 12, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu
139/V/2009 02.07.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Długiej 126 i 126A
138/V/2009 01.07.2009 r. zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 134/V/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
137/V/2009 01.07.2009 r. zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza Nr 135/V/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu
136/V/2009 01.07.2009 r. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
135a/V/2009 30.06.2009 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
135/V/2009 25.06.2009 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu
134/V/2009 25.06.2009 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
133/V/2009 25.06.2009 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu
132/V/2009 24.06.2009 r. zmiany zarządzenia Nr 35/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
131/V/2009 24.06.2009 r. ustalenia składu Komisji do spraw stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza
130/V/2009 23.06.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 126A
129/V/2009
Straciło moc zarządzeniem nr 368/VII/2017 z dn. 06.12.2017 r.
22.06.2009 r. ustalenia składu Komisji Zdrowotnej
128/V/2009 22.06.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej
127/V/2009 22.06.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Dąbrowskiego
126/V/2009 19.06.2009 r. wyborów pracownika uprawnionego do reprezentowania pracowników w sprawach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
125/V/2009 19.06.2009 r. powołania Komisji Konkursowej ds. oceny zgłoszonych wniosków w konkursie na najlepszą wizualnie elewację zgierskiego budynku "Elewacja Zgierz 2009"
124/V/2009 18.06.2009 r. ogłoszenia konkursu i wprowadzenia regulaminu konkursu "Elewacja Zgierz 2009" na najlepszą wizualnie elewację budynku położonego na terenie miasta Zgierza
123/V/2009 17.06.2009 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i zleconych
122/V/2009 15.06.2009 r. zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej
121/V/2009 15.06.2009 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2008 rok
120/V/2009 12.06.2009 r. powołania Rady Muzeum Miasta Zgierza
119/V/2009 12.06.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej 12
118/V/2009 12.06.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej
117/V/2009 10.06.2009 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Kolejowej
116/V/2009 05.06.2009 r. zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zgierza
115/V/2009 04.06.2009 r. zmiany zarządzenia Nr 97/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 maja 2009 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
114/V/2009 04.06.2009 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Bocznej 22 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 15
113/V/2009 29.05.2009 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i powierzonych
112/V/2009 29.05.2009 r. określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Miasto Zgierz
111/V/2009 29.05.2009 r. ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Zgierz
110/V/2009
zmienione zarządzeniami
Nr 116/V/2009
Nr 229/V/2009
Nr 40/VI/2011
Nr 81/VI/2011
28.05.2009 r. wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zgierza
109/V/2009 27.05.2009 r. ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
108/V/2009 26.05.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Marysińskiej
107/V/2009 26.05.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Żytniej
106/V/2009
zmienione zarządzeniem Nr 263/VI/2014
22.05.2009 r. regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Zgierza
105/V/2009 22.05.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Kolejowej 6b
104/V/2009 22.05.2009 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu
103/V/2009 20.05.2009 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
102/V/2009 20.05.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Popiełuszki 11a w Zgierzu, przeznaczony do wynajęcia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego najemcy
101/V/2009 15.05.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 77-79
100/V/2009 13.05.2009 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Popiełuszki 11a
99/V/2009 13.05.2009 r. przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Norberta Barlickiego
98/V/2009 13.05.2009 r. zbycia w trybie przetargu prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonych w Zgierzu przy ulicy Wspólnej
97/V/2009 12.05.2009 r. powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
96/V/2009 11.05.2009 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Witkacego 8-10
95/V/2009 06.05.2009 r. ustanowienia operatorów obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonyh na dzień 7 czerwca 2009 r.
94/V/2009 06.05.2009 r. ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonyh na dzień 7 czerwca 2009 r.
93/V/2009 05.05.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 126A
92/V/2009 30.04.2009 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i zleconych
91/V/2009 30.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Kamiennej
90/V/2009 29.04.2009 r. ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy Miasto Zgierz
89/V/2009 24.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej
88/V/2009 24.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Rudnickiej 2D
87/V/2009 24.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 51
86/V/2009 24.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy ks. J. Popiełuszki 11
85/V/2009 23.04.2009 r. ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu, ul. Dubois 26
84/V/2009 22.04.2009 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych
83/V/2009 22.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 466, położonej w 118 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy Konstantynowskiej 65-69
82/V/2009 22.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Długiej 69
81/V/2009 20.04.2009 r. zmiany zarządzenia Nr 262/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 grudnia 2008 r., dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Zgierzu, ustalenia jej organizacji i trybu działania 
80/V/2009 17.04.2009 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Milenijnej 3a, 3b, 5-7, przy ul. Romualda Traugutta nr 9A i 9B oraz działki nr 130/7 położonej w 118 obrębie miasta Zgierz na rzecz właściciela nieruchomości sąsiednich
79/V/2009 17.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy: Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-36, Ossowskiego 30, Ossowskiego 32-34, Rembielińskiego 37a, Rembielińskiego, Ossowskiego
78/V/2009 15.04.2009 r. przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 1/2 części udziału w działce gruntu oznaczonej numerem ewid. 135/1
77/V/2009 15.04.2009 r. przeprowadzenia spisu środków trwałych - torowiska tramwajowego na odcinku od Helenówka do Pl. Kilińskiego - stanowiącego własność Gminy Miasto Zgierz
76/V/2009 09.04.2009 r. ogłoszenia wykazu, obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 63, przeznaczoną do wynajęcia wraz z wydzierżawieniem gruntu na okres 3 lat, w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych najemców, z przeznaczeniem na prowadzenie lecznicy weterynaryjnej
75/V/2009 07.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
74/V/2009 07.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Karłowicza
73/V/2009 07.04.2009 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego zbycia w trybie bezprzetargowym udziału Gminy Miasto Zgierz w nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Józefa Piłsudskiego Nr 31
72/V/2009 07.04.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Budowlanej 24A
71/V/2009 31.03.2009 r. ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Zgierza oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Zgierz
70/V/2009 31.03.2009 r. przedłużenia umowy najmu wraz z dzierżawą gruntu na rzecz dotychczasowych najemców, dotyczącej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 63
69/V/2009 31.03.2009 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i powierzonych
68/V/2009 31.03.2009 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia zabudowanych nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 56 i 56A
67/V/2009 31.03.2009 r. przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Kolejowej
66/V/2009 27.03.2009 r. oddania w użyczenie a następnie w dzierżawę działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/2, położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 53-65A
65/V/2009 27.03.2009 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 15A na rzecz jej użytkownika wieczystego
64/V/2009 27.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Bocznej 11a
63/V/2009 27.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Zawiszy 45A
62/V/2009 26.03.2009 r. przedłużenia umowy dzierżawy działki oznaczonej nr ewid. 147, położonej w Zgierzu przy ulicy Zawiszy 45A
61/V/2009 26.03.2009 r. przedłużenia umowy dzierżawy części działki oznaczonej nr ewid. 274/19, położonej w Zgierzu przy ulicy Bocznej 11a
60/V/2009 25.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do oddania w użyczenie, a następnie w dzierżawę działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej
59/V/2009 25.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Park Miejski
58/V/2009 25.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Parkowej 1
57/V/2009
uchylone zarządzeniem
Nr 49/V/2010
25.03.2009 r. Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
56/V/2009 23.03.2009 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
55/V/2009 20.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Narutowicza 2
54/V/2009 20.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Dubois 29-23
53/V/2009 18.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu, przy ulicy Jaśminowej Nr 12, przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu
52/V/2009 16.03.2009 r. powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
51/V/2009 16.03.2009 r. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
50/V/2009 16.03.2009 r. zamiany działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 44-66 i 52 oraz Bazylijskiej 65a
49/V/2009 16.03.2009 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 851/5 i 851/7
48/V/2009 13.03.2009 r. zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Milenijnej 3a, 3b, 5-7, przy ul. Romualda Traugutta nr 9A i 9B oraz działki nr 130/7 położonej w 118 obrębie miasta Zgierza na rzecz właściciela nieruchomości sąsiednich
47/V/2009 11.03.2009 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 15A na rzecz jej użytkownika wieczystego
46/V/2009 10.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A
45/V/2009 09.03.2009 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Ks. J. Popiełuszki 3A
44/V/2009 09.03.2009 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia zabudowanych nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 56 i 56A
43/V/2009 06.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu, przy ulicy Parzęczewskiej Nr 53c, 53e, 53f, 53g, 53h, 53i, 53j, 51g, 51c, 51d, 51e, 51f przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
42/V/2009 06.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 159/9, położonej pry ulicy 1 Maja oraz część nieruchmości oznaczonej numerem ewidencyjnym 272, położonej przy Placu Jana Pawła II
41/V/2009 06.03.2009 r. ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 15 maja 2009 r. do 31 lipca 2009 r.
40/V/2009 04.03.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu, przy ulicy Kamiennej, Kamiennej Nr 62, 64, 66, 74, 86, 98, 110, 112 przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiednich
39/V/2009 04.03.2009 r. określenia wzoru i zasad stosowania znaku identyfikacyjnego psa
38/V/2009 02.03.2009 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
37/V/2009 27.02.2009 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i zleconych
36/V/2009 27.02.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego 1/4 części przeznaczonej do wydzierżawienia powierzchni gruntu z działek położonyh w Zgierzu przy ulicy Długiej 62, 62B, 62C
35/V/2009
traci moc zarządzeniem
Nr 155/V/2010
27.02.2009 r. nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
34/V/2009 25.02.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 466, położonej w 118 obrębie miasta Zgierza przy ulicy Konstantynowskiej 65-69
33/V/2009 17.02.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 82-88
32/V/2009 16.02.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 77/2, położonej w 115 obrębie miasta Zgierza
31/V/2009 11.02.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego do wynajęcia budynek użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Hożej 6
30/V/2009 06.02.2009 r. zmiany zarządzenia Nr 145/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 4 września 2007 roku w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych w Urzędzie Miasta Zgierza, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnej
29/V/2009 06.02.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
28/V/2009 04.02.2009 r. zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Kamiennej na rzecz właściciela nieruchomości sąsiednich
27/V/2009 04.02.2009 r. przedłużenia na rzecz Muzeum Miasta Zgierza umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 21 
26/V/2009 04.02.2009 r. przedłużenia na rzecz Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. B. Prusa w Zgierzu umowy użyczenia zabudowanej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 5
25/V/2009 04.02.2009 r. zmiany działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 33
24/V/2009 30.01.2009 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2009 w zakresie zadań własnych i powierzonych 
23/V/2009 29.01.2009 r. wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2009 r. w Urzędzie Miasta Zgierza
22/V/2009 27.01.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 59
21/V/2009 27.01.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 83
20/V/2009 22.01.2009 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w domach wielolokalowych
19/V/2009 22.01.2009 r.  zmiany zarządzenia Nr 207/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
18/V/2009 20.01.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Konstantynowskiej 65-69
17/V/2009 20.01.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Cezaka 9
16/V/2009 19.01.2009 r. Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej 14.000 euro
15/V/2009 19.01.2009 r. Regulaminu pracy komisji przetargowej
14/V/2009 14.01.2009 r. ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
13/V/2009 14.01.2009 r. przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie dochodów zadań własnych na rok 2009
12/V/2009 14.01.2009 r. przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na rok 2009
11/V/2009 14.01.2009 r. ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów zadań zleconych i powierzonych na rok 2009
10/V/2009 14.01.2009 r. ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2009
9/V/2009 14.01.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia budynek użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Hożej 6 
8/V/2009 13.01.2009 r. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Zgierza
7/V/2009 13.01.2009 r. przedłużenia na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu budynku użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Hożej 6
6/V/2009 13.01.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy Placu Kilińskiego 
5/V/2009 13.01.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy M. Reja
4/V/2009 09.01.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Wspólnej 7
3/V/2009 09.01.2009 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Piłsudskiego 27
2/V/2009 02.01.2009 r. regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych w Urzędzie Miasta Zgierza
1/V/2009 02.01.2009 r. wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza

Ilość odsłon: 10267
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-01-07 11:55
Ostatnia zmiana: 2017-12-07 12:11
Zakres ostatniej zmiany: Zarządzenie Nr 129/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza straciło moc zarządzeniem nr 368/VII/2017 z dn. 06.12.2017 r.

Rejestr zmian - (87)
Data: 2017-12-07 12:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 129/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza straciło moc zarządzeniem nr 368/VII/2017 z dn. 06.12.2017 r.
Data: 2014-10-16 12:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 106/V/2009 PMZ zmienione zarządzeniem Nr 263/VI/2014 PMZ.
Data: 2011-07-08 12:13Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 151/V/2009 PMZ z dn. 27.07.2009 r.
Data: 2011-05-30 13:19Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wykaz zmian do zarządzenia Nr 110/V/2009 PMZ.
Data: 2011-04-07 10:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 200/V/2009 PMZ zmienione zarządzeniem Nr 72/VI/2011.
Data: 2011-01-20 14:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 149/V/2009 zmienione zarządzeniem Nr 7/VI/2011.
Data: 2011-01-20 14:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 147/V/2009 traci moc zarządzeniem Nr 8/VI/2011.
Data: 2010-09-30 15:54Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 35/V/2009 PMZ z dn. 27.02.2009 r.
Data: 2010-05-19 15:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 166/V/2009 PMZ z dn. 31.08.2009 r.
Data: 2010-03-29 14:37Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 57/V/2009
Data: 2010-01-26 12:04Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2010-01-04 12:11Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-12-18 14:55Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-12-11 15:25Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-12-09 14:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: zmiana edycyjna
Data: 2009-12-04 12:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-11-27 14:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-11-25 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-11-19 13:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-11-17 10:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-11-10 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-11-06 12:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-11-04 13:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-11-04 13:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-11-03 14:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-10-16 12:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-10-13 13:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-10-09 12:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-09-29 12:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-09-25 13:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-09-17 15:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-09-15 11:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-09-11 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-09-10 12:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-09-09 09:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-09-07 14:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-09-02 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-08-26 11:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-08-21 11:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-08-20 09:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-08-07 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-08-04 12:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-30 13:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-24 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-23 13:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-17 13:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-14 12:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-10 10:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-06 11:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-03 10:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-03 09:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-02 10:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-07-01 14:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-06-24 14:48Wprowadził(a): Paweł StankowskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-06-10 16:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja zarządzeń PMZ.
Data: 2009-06-05 15:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-06-04 09:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-06-02 16:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-06-01 09:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-05-28 12:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-05-26 15:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-05-21 09:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-05-20 12:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-05-15 09:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-05-13 11:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-05-07 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-05-04 14:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-04-28 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-04-24 16:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-04-22 12:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-04-16 10:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-04-16 10:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-04-08 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-04-03 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-03-24 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-03-20 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ oraz zmiana zarządzenia Nr 8/V/2009.
Data: 2009-03-17 15:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-03-12 14:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-03-05 14:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-03-02 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-02-19 13:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-02-12 12:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-02-09 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-02-06 09:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-02-03 11:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-01-27 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-01-23 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2009-01-20 13:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator