Interpelacje i zapytania - rok 2010

Z dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

VI KADENCJA
28-12 Aleksander Frach
Radny RMZ
dot. odśnieżania chodnika przy ul. Kasprowicza interpelacja -
14-12 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. podjęcia działań zmierzających do budowy drogi S-14 interpelacja odpowiedź
14-12 Michał Pilarski
Radny RMZ
dot. straty wynikającej z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską interpelacja odpowiedź
V KADENCJA
28-10 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łęczyckiej - Gałczyńskiego - Musierowicza interpelacja odpowiedź
28-10 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. krzewów w rejonie skrzyżowania ul. Gałczyńskiego i ul. Parzęczewskiej interpelacja -
28-10 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot.
- przetargu na zimowe utrzymanie ulic
- reklamy elektronicznej
- dotacji na przebudowę drogi powiatowej nr 5136E
interpelacja odpowiedź
odpowiedź
30-09 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. zmiany ruchu na ul. Wiosny Ludów interpelacja odpowiedź
30-09 Jarosław Komorowski
Radny RMZ
dot. naprawy ul. Pułaskiego interpelacja odpowiedź
16-09 Bożena Palmowska
Radna RMZ
dot. modernizacji ul. Witosa interpelacja -
26-08 Stanisława Stefanowicz Radna RMZ dot. przeprowadzenia remontu nawierzchni ulicy Bema interpelacja odpowiedź
26-08 Stanisława Stefanowicz Radna RMZ dot. odnowienia lub naniesienia brakujących oznaczeń poziomych na jezdniach przy szkołach interpelacja odpowiedź
29-06 Zarząd Osiedla Nowe Miasto dot. braku możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu przez dzieci i młodzież na terenie jednostki pomocniczej interpelacja odpowiedź
29-06 Radosław Gajda Radny RMZ dot. wzmożenia patroli Straży Miejskiej placów zabaw na terenie Osiedla 650-lecia interpelacja odpowiedź
29-06 Stanisława Stefanowicz Radna RMZ dot. ochrony przed dewastacją nowo wybudowanego parkanu przy ul. Rembowskiego (przy ul. Narutowicza) interpelacja odpowiedź
27-05 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. wiaty przystankowej na ul. Łódzkiej (przy ul. Osiedlowej) interpelacja odpowiedź
27-05 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. hydrantów przeciwpożarowych, studzienek kanalizacyjnych i prac drogowych na terenie jednostki pomocniczej interpelacja odpowiedź
27-05 Mariusz Forfecki Radny RMZ dot. reorganizacji funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zgierzu interpelacja odpowiedź
27-05 Radosław Gajda Radny RMZ dot. administrowania budynkami i lokalami będącymi w zasobie Gminy Miasto Zgierz:
- wypowiedzenie w 2006 r. umowy z MPGM Sp. z o.o.
- zamówienie publiczne z 2007 r.
interpelacja odpowiedź
29-04 Radosław Gajda Radny RMZ dot. nadania nazwy "Rondo im. Lecha Kaczyńskiego" skrzyżowaniu ulic: Piątkowskiej, Bocznej i Kasprowicza interpelacja stosowny
projekt
uchwały zgłoszono
na sesję
RMZ
(27 maja
2010 r.)
29-04 Stanisława Stefanowicz Radna RMZ dot. Programu MEN pn. "Radosna Szkoła - Kraina Sprawności i Zdrowia" interpelacja odpowiedź
29-04 Stanisława Stefanowicz Radna RMZ dot. Monitoringu Wizyjnego Miasta Zgierza interpelacja odpowiedź
29-04 Stanisława Stefanowicz Radna RMZ dot. bezpieczeństwa na rogu ul. Czarnej i Uroczej interpelacja odpowiedź
29-04 Radosław Gajda Radny RMZ 1) dot. kosztów zakupu i instalacji urządzenia do osuszania budynku SLO im. R. Traugutta,
2) dot. umowy z dnia 29.12.1995 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Zgierz a MPGM Sp. z o.o. na administrowanie budynkami i lokalami będącymi w zasobie Gminy
interpelacja odpowiedź
20-04 Radosław Gajda Radny RMZ dot. sytuacji mieszkaniowej Z. Urbaniak i P. Kowalkowskiego interpelacja odpowiedź
14-04 Radosław Gajda Radny RMZ dot. wyniku finansowego MPGK Sp. z o.o. w latach: 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 interpelacja odpowiedź
25-03 Rada Osiedla 650-lecia dot. nowej wiaty przystankowo-autobusowej przy ul. Tuwima 16 interpelacja odpowiedź
25-03 Radosław Gajda Radny RMZ dot. trybu zawarcia umowy o administrowanie budynkami i lokalami komunalnymi z dnia 29.12.1995 r. pomiędzy Gminą Miasto Zgierza a MPGM Sp. z o.o. interpelacja odpowiedź
25-03 Mariusz Forfecki Radny RMZ dot. zmian w składzie Zarządu TBS Sp. z o.o. w Zgierzu interpelacja odpowiedź
25-03 Klub
Radnych Platformy Obywatelskiej RMZ
dot. Ogólnoświatowej Akcji "Godzina dla Ziemi" interpelacja odpowiedź
25-03 Krzysztof Karasiński Radny RMZ dot. komunikacji miejskiej w Zgierzu interpelacja odpowiedź
26-02 Marek Sencerek Radny RMZ dot. nadania Szkole Podstawowej Nr 4 imienia księdza Antoniego Gabryelskiego interpelacja odpowiedź
26-02 Marek Sencerek Radny RMZ dot. "dziury" na ul. Czereśniowej interpelacja odpowiedź
26-02 Marek Sencerek Radny RMZ dot. remontu nawierzchni drogi krajowej Nr 1 w Zgierzu i lokalizacji fotoradaru interpelacja odpowiedź
26-02 Jerzy Barylak Radny RMZ dot. składowania i wywożenia śniegu interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. potrzeb w zakresie kanalizacji deszczowej i kosztów ich realizacji interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. kosztów termomodernizacji budynków komunalnych interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. realizacji planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. szacunkowych kosztów budowy 1 km dróg, chodników, kanalizacji deszczowej, ciągów cieplnych, oświetlenia ulic interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. projektów inwestycyjnych finansowanych z tzw. źródeł zewnętrznych interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. Wieloletniego Planu Inwestycyjnego miasta Zgierza (WPI) interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. planów ograniczenia wydatków i planowanych inwestycjach interpelacja odpowiedź
26-02 Radosław Gajda Radny RMZ dot. wysokości kosztów zimowego utrzymania dróg interpelacja odpowiedź
26-02 Mariusz Forfecki Radny RMZ dot. natychmiastowej naprawy nawierzchni ul. Dygasińskiego interpelacja odpowiedź
26-02 Mariusz Forfecki Radny RMZ dot. procedury uzyskania odszkodowań za naprawę pojazdów uszkodzonych na złych nawierzchniach dróg interpelacja odpowiedź
26-02 Mieszkańcy osiedla Dubois i okolic dot. utwardzenia drogi od bl. przy ul. Dubois 35 w kierunku torów kolejowych do ul. Jaracza interpelacja odpowiedź
26-02 Zdzisław Sobczak
Radny RMZ
dot. programu naprawy finansów miasta Zgierza interpelacja odpowiedź
28-01 Rada Osiedla 650-lecia dot.
- dokumentacji MUK,
- zamontowania wiaty przystankowej przy ul. Parzęczewskiej (za Kościołem N.M.P.R.),
- dyżurów nocnych dwóch aptek
interpelacja -
28-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. nagłośnienia kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Konstantynowskiej interpelacja odpowiedź
28-01 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. działań i sytuacji organizacyjno-prawnej utylizacji odpadów (śmieci) i osadów ściekowych interpelacja odpowiedź
28-01 Stanisława Stefanowicz
Radna RMZ
dot. dokumentacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego - 1 Maja - Czerwieńskiego interpelacja odpowiedź
28-01 Radosław Gajda
Radny RMZ
1) dot. umów zawartych z firmą REUS Polska Sp. z o.o. przez zgierskie placówki oświatowe w 2008 r.
2) dot. urządzenia do pochłaniania wilgoci i osuszania budynku SLO im. R. Traugutta
interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 3791
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza, Jednostki Pomocnicze, Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-02-17 14:00
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:58
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (15)
Data: 2019-09-12 08:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2011-01-03 13:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2011-01-03 11:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana linków.
Data: 2011-01-03 10:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2010-12-17 12:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2010-12-13 08:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tekstu.
Data: 2010-11-04 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2010-09-28 12:49Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja odpowiedzi.
Data: 2010-09-07 10:37Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2010-08-25 12:22Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja odpowiedzi.
Data: 2010-07-07 09:05Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2010-05-18 16:31Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2010-04-09 12:23Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2010-03-24 13:19Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2010-03-24 13:06Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji i zapytań.
Data: 2010-02-17 14:00Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator