Projekty uchwał przekazane pod obrady XLV sesji RMZ

25 lutego 2010 r. godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagrody sportowej Rady Miasta Zgierza.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego uregulowania sytuacji prawnej osób będących najemcami byłych mieszkań zakładowych,


  b) nadania nazwy drodze gminnej,


  c) udzielenia bonifikaty oraz określenia warunków jej stosowania przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz,


  d) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz określenia warunków jej stosowania,


  e) zapewnienia w 2010 roku środków na realizację projektu pod nazwą "Jestem potrzebny, chcę być potrzebny" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII "Promocja Integracji Społecznej" - Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej",


  f) ustalenia zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych Gminy Miasto Zgierz i podległych jednostek organizacyjnych,


  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r.,


  h) zobowiązania Prezydenta Miasta Zgierza do realizacji projektu wyłonionego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach",


  i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy z Gminą Konstantynów Łódzki, z Gminą Aleksandrów Łódzki, z Gminą Miejską Pabianice, z Gminą Lutomiersk, z Gminą Miasto Ozorków, z Miastem Gminą Stryków i Gminą Miasto Głowno dotyczącego współdziałania zapewniającego nawiązanie współpracy w dziedzinie oświaty, kultury, rekreacji i sportu.

 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 9. Informacja na temat bezpieczeństwa na terenie Zgierza.
 10. Informacja na temat Miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1193
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-02-18 13:22
Ostatnia zmiana: 2010-02-18 13:22
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2010-02-18 13:22Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator