Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. Andrzeja Gołąba*
siedziba: 95-100 Zgierz, ul. ks. Sz. Rembowskiego 36/40
tel. 606 682 341
e-mail: poczta@stodzieci.zgierz.com.pl
www: www.stodzieci.zgierz.com.pl


KRS 0000166097
REGON 472200779
KONTO 10 1240 3057 1111 0000 3438 7669 - Bank PEKAO S.A. I Oddział w Zgierzu
Data uzyskania statusu OPP: 21.12.2009 r.

Zarząd:

Prezes - Mariusz Gorzeń
Wiceprezes - Magdalena Mirys
Członek Zarządu - Małgorzata Antczak
Członek Zarządu - Elżbieta Gorzka-Kmieć
Członek Zarządu - Alina Leszko

Informacje:

Stowarzyszenie oprócz statutowej działalności mającej na celu wyłanianie i promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej, prowadzi szeroki wachlarz zajęć o charakterze kulturalnym. Czynnie bierze udział w ogólnomiejskich imprezach, organizuje warsztaty artystyczne dla młodzieży. 

Stowarzyszenie świadczy usługi psychologiczno-pedagogiczne, diagnozy, terapie grupowe i indywidualne oraz badanie dojrzałości szkolnej. Prowadzi też porady dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią, a także warsztaty dla dzieci z zespołem ADHD. 

Program stowarzyszenia:

 • Organizowanie zajęć specjalistycznych
 • Organizowanie zajęć rodzinnych
 • Organizowanie promocji osiągnięć uczniów
 • Organizowanie ekspozycji osiągnięć uczniów
 • Organizowanie zajęć warsztatowych dla nauczycieli
 • Wszechstronna współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
  - badania psychologiczno-pedagogiczne
  - praca środowiskowa
  - zajęcia terapeutyczne
  - zajęcia warsztatowe

Działania stowarzyszenia:

 • Organizowanie zajęć dla nauczycieli pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
 • Organizowanie zajęć, imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży w celu rozwijania ich zdolności i zainteresowań.
 • Prowadzenie usług psychologicznych.
 • Opracowywanie i realizacja projektów dla organizacji pozarządowych zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Ilość odsłon: 2579
Dokument wytworzył(a): Joanna Snarska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-03-18 08:54
Ostatnia zmiana: 2016-01-14 12:48
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie gwiazdki w tytule.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2016-01-14 12:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie gwiazdki w tytule.
Data: 2010-03-18 09:02Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja Zarządu.
Data: 2010-03-18 08:54Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator