Stowarzyszenie KAMELEON*
siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 42
tel./fax 42 719 08 52
e-mail: stowarzyszeniekameleon@o2.pl  
www: www.kameleon-zgierz.pl

KRS 0000257416
NIP 732-20-50-295
REGON 100200463 
KONTO 43 8783 0004 0018 8030 2000 0001 - Bank Spółdzielczy w Zgierzu
Data uzyskania statusu OPP: 19.08.2009 r. 

Zarząd:

Prezes - Joanna Sujecka
Wiceprezes - Jadwiga Wlaźlińska
Członek Zarządu - Małgorzata Szewczyk
Członek Zarządu - Agnieszka Krach
Członek Zarządu - Bogumiła Łuczak-Filipek

Informacje:

Stowarzyszenie KAMELEON, działa przy MDK w Zgierzu, z siedzibą przy ul. Długiej 42 i powstało w kwietniu 2006 roku z inicjatywy pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Oni też stanowią większość członków tej organizacji. Motywacją do zainicjowania działalności stowarzyszenia była potrzeba wsparcia i poszerzenia oferty placówki. W dniu 22.05.2006 r. zostało wpisane do rejestru STOWARZYSZEŃ.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie szeroko rozumianej działalności kulturalnej i wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez m.in. organizowanie imprez artystycznych, warsztatów, pomoc i wspieranie również finansowe szczególnie uzdolnionych osób.

Cele stowarzyszenia:

 • Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie bazy technicznej Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu oraz innych placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży.
 • Organizowanie imprez artystycznych, naukowych i sportowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 • Organizowanie warsztatów artystycznych, festiwali, przeglądów, wystaw i innych.
 • Współfinansowanie wyjazdów na warsztaty artystyczne, festiwale, przeglądy, tournee artystyczne i inne.
 • Organizacja szkoleń, warsztatów, sympozjów.
 • Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.
 • Rozwijanie inicjatywy lokalnej: zainteresowanie lokalnej społeczności działalnością artystyczną młodych ludzi.
 • Wyrównywanie różnic w dostępie do kultury: stymulowanie do aktywności, wspieranie rozwoju i promowanie efektów pracy uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie zdolności i zainteresowań młodych ludzi.
 • Promocja regionu łódzkiego w całym kraju.

Stowarzyszenie aktywnie współpracowało przy realizacji szeregu imprez, takich jak:

 • "Family Cup - XI Wojewódzkie Eliminacje do Amatorskich Mistrzostw Polski w Kolarstwie Górskim".
 • "Zderzak 2006 - V Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej"
 • "Wspólnota pokoleniowa w polskiej tradycji ludowej. Zwyczaje bożonarodzeniowe w tradycji miejskiej i wiejskiej" - projekt realizowany dzięki dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • W 2007 roku Stowarzyszenie KAMELEON w partnerstwie z Młodzieżowym Domem Kultury oraz Firmą Art. Studio organizowało VI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej ZDERZAK 2007 - projekt realizowany przy udziale środków z budżetu Województwa Łódzkiego.
 • W 2008 roku również w partnerstwie z Młodzieżowym Domem Kultury zorganizowało Ogólnopolski Festiwal Wokalny i Plastyczny "Młodych Bajanie przez Śpiew i Malowanie" - projekt realizowany przy udziale środków z budżetu Województwa Łódzkiego.

Działania Stowarzyszenia podczas w/w imprez polegały na wspieraniu twórczym i organizacyjnym. Zaplecze organizacyjno-administracyjne MDK jest dla Stowarzyszenia i jego działań bardzo poważnym wsparciem. Entuzjazm, kreatywność i zaangażowanie członków Stowarzyszenia jest również dla Młodzieżowego Domu Kultury cennym zasobem.


Ilość odsłon: 2974
Dokument wytworzył(a): Katarzyna Szczepańska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-03-18 14:11
Ostatnia zmiana: 2016-01-14 12:48
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie gwiazdki w tytule.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2016-01-14 12:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie gwiazdki w tytule.
Data: 2014-02-21 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana składu osobowego zarządu oraz adresu strony internetowej.
Data: 2010-03-18 14:18Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Uzupełnienie składu Zarządu.
Data: 2010-03-18 14:11Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja
separator