Projekty uchwał przekazane pod obrady L sesji RMZ

27 maja 2010 r. godz. 14.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród laureatom i uczestnikom XVI Edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych".
 3. Wręczenie stypendiów ufundowanych przez Senatora RP Andrzeja Owczarka.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza do końca kadencji,

  b) nadania nazwy skrzyżowaniu ulic,

  c) nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi",

  d) nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Zgierzu, ul. Łódzka 2,

  e) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  f) zmiany uchwały Nr XLVI/429/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów własnych,

  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych,

  h) wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących poparcia inicjatywy ustawodawczej polegającej na nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 10. Bezrobocie w mieście Zgierzu - jego skala oraz ocena współpracy władz miasta z Powiatowym Urzędem Pracy.
 11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad sesji:

Projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki


Ilość odsłon: 1393
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-05-20 16:02
Ostatnia zmiana: 2010-05-25 15:37
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja nowego projektu uchwały.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2010-05-25 15:37Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja nowego projektu uchwały.
Data: 2010-05-21 12:24Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2010-05-20 16:02Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator