Komunikat PKW o głosowaniu przez pełnomocnika

ZPOW-603-95/10

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 7 czerwca 2010 r.
o głosowaniu przez pełnomocnika

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, iż stosownie do art. 49c ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) w dniu 10 czerwca 2010 r. upływa termin na składanie wniosków w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa przez osoby, które chcą udzielić pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek w tej sprawie składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.) oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan J. Jaworski


Ilość odsłon: 1222
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-06-09 13:05
Ostatnia zmiana: 2010-06-09 13:05
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2010-06-09 13:05Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator