Wyjaśnienia PKW w sprawie tzw. "ciszy wyborczej"

ZPOW-603-125/10

Wyjaśnienia
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 18 czerwca 2010 r.
w sprawie tzw. "ciszy wyborczej"

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art. 76b ust. 2 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) kampanii wyborczej nie można prowadzić na 24 godziny przed dniem głosowania i w dniu głosowania aż do jego zakończenia. W tym okresie zakazane jest zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji na rzecz kandydatów.

Media mogą w dniu wyborów informować o przebiegu wyborów oraz pokazywać głosujących kandydatów.

Dopuszczalne jest także prezentowanie osób zachęcających do udziału w wyborach. Jednakże wypowiedzi tych osób nie mogą zawierać żadnych elementów agitacji na rzecz kandydatów. Wypowiedzi tych nie powinni jednak udzielać kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ani osoby wchodzące w skład tzw. sztabów kandydatów lub powszechnie kojarzone z danym kandydatem, gdyż może być to odbierane jako niedozwolona mobilizacja elektoratu tego kandydata.

W okresie tzw. ciszy wyborczej media mogą podawać informacje o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże informacje te muszą w ten sam sposób prezentować wszystkich kandydatów i obejmować wyłącznie dane zawarte w obwieszczeniu Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będzie znajdowało się w każdym lokalu wyborczym.

Zakaz prowadzenia kampanii wyborczej w okresie tzw. ciszy wyborczej obejmuje również wszelką aktywność w Internecie. Oznacza to, że informacje mające nawet charakter agitacyjny umieszczone w Internecie do godz. 24.00 dnia 18 czerwca 2010 r. mogą w nim pozostać. W czasie ciszy wyborczej w Internecie można zamieszczać wyłącznie informacje niemające charakteru agitacji na rzecz kandydatów.

Ponadto w sobotę przedwyborczą i w dniu wyborów (przed zakończeniem głosowania) niedopuszczalne jest publikowanie wyników badań sondażowych o szacowanej frekwencji wyborczej. Natomiast w dniu wyborów można podawać informacje o cząstkowej frekwencji ustalonej przez Państwową Komisją Wyborczą, na podstawie danych otrzymanych z obwodowych komisji wyborczych.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan J. Jaworski


Ilość odsłon: 1395
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-06-18 15:55
Ostatnia zmiana: 2010-06-18 15:55
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2010-06-18 15:55Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator