Projekty uchwał przekazane pod obrady LI sesji RMZ

29 czerwca 2010 r. godz. 9.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:


  a) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza do końca kadencji,


  b) przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza wyrażającego sprzeciw wobec legalnego obrotu tzw. "dopalaczami" na terenie miasta Zgierza,


  c) wprowadzenia zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i posiadania dopalaczy na terenie Gminy Miasto Zgierz,


  d) udzielenia dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pod nazwą "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich wieży Kościoła Farnego pw. Świętej Katarzyny w Zgierzu wraz z przystosowaniem kondygnacji poziomu balkonów dla potrzeb platformy widokowej",


  e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych obejmujących zasięgiem rejon byłych zakładów ZPB "Boruta" S. A. w Zgierzu,


  f) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2011,


  g) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na 2010 r. w zakresie zadań własnych,


  h) zmiany w budżecie miasta Zgierza na rok 2010.

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 8. Informacja na temat realizacji projektu "Kanalizacja sanitarna miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków".
 9. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt uchwały zgłoszony poza porządkiem obrad sesji:

Projekt uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 1533
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-06-22 15:54
Ostatnia zmiana: 2010-06-28 14:03
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2010-06-28 14:03Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2010-06-25 12:14Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja nowych projektów uchwał.
Data: 2010-06-22 16:13Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2010-06-22 15:54Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator