Budżet Miasta Zgierza - rok 2011

WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Uchwała Nr LI/462/2010 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2011 - straciła moc uchwałą Nr 28/140/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Zarządzenie Nr 121/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18.08.2010 r. w sprawie założeń do projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011

Zarządzenie Nr 122/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18.08.2010 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011 (format pdf)

Plik do pobrania  w formacie xls:
Zarządzenie Nr 122/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18.08.2010 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu miasta Zgierza oraz uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2011

Uchwała Nr LII/475/2010 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2011 z dnia 15.11.2010 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka

Uchwała Nr I/4/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 03.01.2011 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Miasta Zgierza na 2011 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2038 z dnia 15.11.2010 r. zgłoszona przez Prezydenta Miasta Zgierza
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Zgierz na lata 2011-2038
Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2038
Autopoprawka

Uchwała Nr I/3/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 03.01.2011 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Zgierza

UCHWALENIE BUDŻETU:

Uchwała Nr V/22/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.  w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2011 r.
Załącznik do uchwały Nr V/22/11 Część opisowa.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/22/11 Dotacje przedmiotowe i celowe.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/22/11 Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/22/11 Plan finansowy na 20ll r. samorządowego zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne.
zmieniona:
Uchwałą Nr VI/44/11 z dnia 24 lutego 2011 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr V/22/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2011
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/44/11    Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2011 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/44/11    Wykaz wydatków majątkowych na 2011 rok realizowanych w okresie rocznym


Uchwała Nr V/21/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2038.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/21/11  Wieloletnia Prognoza Finansowa Gmina Miasto Zgierz na lata 2011 – 2038.
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/21/11  Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2038.
zmieniona:
Uchwałą Nr VI/43/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/21/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2038
Załącznik do uchwały Nr VI/43/11  Objaśnienia dotyczące parametrów budżetowych i prognozy kwoty długu na lata 2011-2038


Uchwała Nr I/64/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Miasta Zgierz.

SPRAWOZDANIA:

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011 roku

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej


ZMIANY DO BUDŻETU:

Uchwała Nr V/26/11 z dnia 27 stycznia 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/26/11  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/26/11 

Zarządzenie Nr 20/VI/2011 z dnia 04.02.2011 r.

Zarządzenie Nr 24/VI/2011 z dnia 08.02.2011 r.

Uchwała Nr VI/45/11 z dnia 24 lutego 2011 r.   
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/45/11   
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/45/11  
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/45/11   
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/45/11   

Zarządzenie Nr 42/VI/2011 z dnia 28.02.2011 r.

Zarządzenie Nr 54/VI/2011 z dnia 11.03.2011 r.

Uchwała Nr VII / 54 / 11 z dnia 28 marca 2011 r.

Uchwała Nr VII / 56 / 11 z dnia 28 marca 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII / 56 / 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII / 56 / 11
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII / 56 / 11
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII / 56 / 11
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII / 56 / 11
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII / 56 / 11 

Zarządzenie Nr 57/VI/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 58/VI/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 78/VI/2011 z dnia 12.04.2011 r.

Zarządzenie Nr 79/VI/2011 z dnia 11.04.2011 r.

Uchwała Nr VIII / 75 / 11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII / 75 / 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII / 75 / 11
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII / 75 / 11
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII / 75 / 11
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII / 75 / 11

Zarządzenie Nr 90/VI/2011 z dnia 29.04.2011 r.

Zarządzenie Nr 91/VI/2011 z dnia 29.04.2011 r.

Uchwała Nr IX / 83 / 11 z dnia 26 maja 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX / 83 / 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX / 83 / 11
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX / 83 / 11
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX / 83 / 11
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX / 83 / 11
zmieniona:
Uchwałą Nr X / 99 / 11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X / 99 / 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X / 99 / 11
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X / 99 / 11

Zarządzenie Nr 115/VI/2011 z dnia 27.05.2011 r.

Zarządzenie Nr 116/VI/2011 z dnia 27.05.2011 r.
zmienione Zarządzeniem Nr 140/VI/2011 z dnia 30.06.2011 r. 

Zarządzenie Nr 135/VI/2011 z dnia 17.06.2011 r. 

Zarządzenie Nr 142/VI/2011 z dnia 30.06.2011 r. 

Uchwała Nr X / 86 / 11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Załącznik do uchwały Nr X / 86 / 11 

Uchwała Nr X / 101 / 11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X / 101 / 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X / 101 / 11
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X / 101 / 11
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X / 101 / 11
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X / 101 / 11

Zarządzenie Nr 175/VI/2011 z dnia 29.07.2011 r.

Zarządzenie Nr 176/VI/2011 z dnia 29.07.2011 r.

Uchwała Nr XI / 108 / 11 z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 187/VI/2011 z dnia 23.08.2011 r.

Zarządzenie Nr 198/VI/2011 z dnia 31.08.2011 r.

Zarządzenie Nr 200/VI/2011 z dnia 31.08.2011 r.

Uchwała Nr XII / 121 / 11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 209/VI/2011  z dnia 08.09.2011 r.

Zarządzenie Nr 216/VI/2011 z dnia 15.09.2011 r.

Zarządzenie Nr 245/VI/2011 z dnia 29.09.2011 r.

Zarządzenie Nr 246/VI/2011 z dnia 29.09.2011 r.

Zarządzenie Nr 254/VI/2011 z dnia 06.10.2011 r.

Zarządzenie Nr 281/VI/2011 z dnia 27.10.2011 r. 

Uchwała Nr XV / 148 / 11 z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XV / 150 / 11 z dnia 27 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 291/VI/2011 z dnia 28.10.2011 r. 

Zarządzenie Nr 291b/VI/2011 z dnia 28.10.2011 r. 

Zarządzenie Nr 298/VI/2011 z dnia 08.11.2011 r. 

Uchwała Nr XVI / 162 / 11 z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVI / 164 / 11 z dnia 29 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 316/VI/2011 z dnia 30.11.2011 r.

Zarządzenie Nr 317/VI/2011 z dnia 30.11.2011 r.

Zarządzenie Nr 337/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

Zarządzenie Nr 338/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

Zarządzenie Nr 349/VI/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Zarządzenie Nr 350/VI/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Zarządzenie Nr 350a/VI/2011 z dnia 29.12.2011 r.

Uchwała Nr XVIII / 170 / 11 z dnia 29 grudnia 2011 r.


ZMIANY DO WPF:

Zarządzenie Nr 15/VI/2011 z dnia 27.01.2011 r.

Zarządzenie Nr 21/VI/2011 z dnia 04.02.2011 r.

Uchwała Nr VI/46/11 z dnia 24 lutego 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/46/11  
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/46/11 

Zarządzenie Nr 42a/VI/2011 z dnia 28.02.2011 r.

Uchwała Nr VII / 55 / 11 z dnia 28 marca 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII / 55 / 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII / 55 / 11

Uchwała Nr VII / 57 / 11 z dnia 28 marca 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII / 57 / 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII / 57 / 11 

Zarządzenie Nr 59/VI/2011 z dnia 29.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 80/VI/2011 z dnia 11.04.2011 r.

Uchwała Nr VIII / 76 / 11 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII / 76 / 11
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII / 76 / 11 

Uchwała Nr IX / 84 / 11 z dnia 26 maja 2011 r.
Załącznik do uchwały Nr IX / 84 / 11
zmieniona:
Uchwałą Nr X / 100 / 11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Załącznik do uchwały Nr X / 100 / 11

Zarządzenie Nr 92/VI/2011 z dnia 29.04.2011 r.

Zarządzenie Nr 117/VI/2011 z dnia 27.05.2011 r.
uchylone Zarządzeniem Nr 143/VI/2011 z dnia 30.06.2011 r. 

Zarządzenie Nr 143/VI/2011 z dnia 30.06.2011 r.

Uchwałą Nr X / 102 / 11 z dnia 30 czerwca 2011 r.
Załącznik do uchwały Nr X / 102 / 11

Zarządzenie Nr 177/VI/2011 z dnia 29.07.2011 r.

Uchwała Nr XI / 109 / 11 z dnia 12 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 199/VI/2011 z dnia 31.08.2011 r.

Uchwała Nr XII / 122 / 11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniona uchwałą Nr XIII/129/11 RMZ z dn. 29 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 217/VI/2011 z dnia 15.09.2011 r.

Zarządzenie Nr 247/VI/2011 z dnia 29.09.2011 r.

Zarządzenie Nr 255/VI/2011 z dnia 06.10.2011 r.

Zarządzenie Nr 282/VI/2011 z dnia 27.10.2011 r.

Uchwała Nr XV / 149 / 11 z dnia 27 października 2011 r.

Uchwała Nr XV / 151 / 11 z dnia 27 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 291a/VI/2011 z dnia 28.10.2011 r. 

Zarządzenie Nr 299/VI/2011 z dnia 08.11.2011 r.

Uchwała Nr XVI / 163 / 11 z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XVI / 165 / 11 z dnia 29 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 318/VI/2011 z dnia 30.11.2011 r.

Zarządzenie Nr 339/VI/2011 z dnia 15.12.2011 r.

Uchwała Nr XVIII / 171 / 11 z dnia 29 grudnia 2011 r.

WYKONANIE BUDŻETU:

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok
Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu Prezydenta Miasta Zgierza z wykonania budżetu za 2011 rok.
Uchwała RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgierza o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza za 2011 rok.

Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za rok 2011


Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 6765
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza, Prezydent Miasta Zgierza, RIO
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2010-07-07 10:36
Ostatnia zmiana: 2012-11-02 14:46
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja wykazu.

Rejestr zmian - (25)
Data: 2012-11-02 14:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu.
Data: 2012-06-26 12:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwały RIO.
Data: 2012-06-05 10:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sprawozdanie finansowe Gminy Miasto Zgierz za rok 2011.
Data: 2012-05-29 12:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2012-04-03 12:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok.
Data: 2012-02-14 14:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu i WPF.
Data: 2012-01-17 14:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2011-12-08 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
Data: 2011-12-08 13:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika.
Data: 2011-12-08 13:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zamian do budżetu i WPF.
Data: 2011-09-06 15:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdania z wykonania budżetu.
Data: 2011-08-01 09:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu i WPF.
Data: 2011-07-08 11:19Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2011-06-21 15:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2011-06-14 13:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2011-03-23 08:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Opinia RIO dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu.
Data: 2011-02-09 13:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja budżetu miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Data: 2011-01-25 15:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Autopoprawki do projektu budżetu miasta.
Data: 2011-01-10 10:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie uchwał RIO w sprawie projektu budżetu.
Data: 2010-11-15 19:27Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja załączników do WPF
Data: 2010-11-15 16:10Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja projektu budżetu na 2011 r. oraz WPF
Data: 2010-09-06 16:24Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja uchwały RMZ.
Data: 2010-08-30 12:17Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja Uchwały Nr 28/140/2010 Kolegium RIO stwierdzającej nieważność Uchwały Nr LI/462/2010 RMZ z dn. 29.06.2010 r.
Data: 2010-08-27 15:35Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja Zarządzenia Nr 122/V/2010 w formacie xls
Data: 2010-08-20 15:36Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ dot. budżetu miasta na rok 2011.
Data: 2010-07-07 10:36Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator