Informacja PKW - termin przeprowadzenia wyborów samorządowych

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zakończenie kadencji rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nastąpi w dniu 12 listopada 2010 r.

Wybory zarządza Prezes Rady Ministrów nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji (art. 25 ust. 1 Ordynacji wyborczej), tj. nie później niż 13 października 2010 r. (środa).

Wybory przeprowadza się w dniu wolnym od pracy, w ciągu 60 dni po upływie kadencji (art. 25 ust.1 Ordynacji wyborczej). W związku z powyższym wybory powinny być przeprowadzone w niedzielę, w terminie pomiędzy 14 listopada 2010 r., a 9 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Ferdynand Rymarz
(ZPOW-603-2/09)


Ilość odsłon: 1387
Dokument wytworzył(a): Państwowa Komisja Wyborcza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2010-07-19 10:56
Ostatnia zmiana: 2010-07-19 10:56
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja

Rejestr zmian - (0)
Data: 2010-07-19 10:56Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Pierwsza publikacja
separator